Helsingfors hushållsskola, Helsingfors

                                                                                                          Skoldatabasen

Den privata Praktiska hushållsskolan i Helsingfors grundades år 1878 som ett led i tanken på praktisk utbildning för kvinnor. Skolan ordnade till en början kortare kurser. År 1907 tillsattes den första statliga hushållskommittén för att utreda utbildningen inom husliga ekonomin. Undervisningen inom branschen kom sedan under många år att grunda sig på kommitténs betänkande från år 1915. Den bärande principen var en slags professionalisering av husmodersrollen då det ansågs vara av grundläggande samhälleligt intresse att varenda kvinna lär sig att sköta ett hem.(Ginström, Grünn 1997, 13)

  • Ginström Martin, Grünn Torolf : Tre skolor, två stadier, ett mål. En bok om yrkesutbildningen för landsbygdens ungdom under ett drygt sekel. Åbo 1997.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.