Keistiö folkskola, Iniö

                                                                                                          Skoldatabasen

 

 

 

 

 

 

 

Keistiö folkskola (Iniö hembygdsarkiv, Föreningen 1987, 205)

Skolan verkade 1925 – 1967

Keistiö folkskola byggdes 1926-27 i två våningar av batting och bräder på en sockel av gråsten. Fasaden var en liggande spontpanel. Huset var gulfärgat och i dåligt skick. Uthusen omfattade vedbod, bastu och hobbyrum och de uppfördes samtidigt med skolbyggnaden. Det tegelklädda taket är sadelformat. Då skolan indrogs för att elevantalet sjönk övergick skolhuset i byns ägo. I början på 1980-talet initierade föreningen Iniö Hembygdsbok ett byalag bildat av Keistiöborna. Dessa fortsatt med att få byggnaden reparerad med egna krafter. (Föreningen 1987, 205-206) Keistiö byalag upprätthåller numera ett litet museum på den f.d. skolans vind, där man kan bekanta sig med bilder, texter och dokument från den folkskoletiden.

  • Föreningen Iniö hembygdsbok: Iniö skärgårdskommuns historia, del II, Åbo 1987

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.