Heurlinska skolan, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Heurlinska skolan

(Bild Ikonen 2017)

På 1870-talet fanns det i Åbo flera små privata skolor. Den mest betydande av dem var en treårig flickskola som hade grundats år 1861 av Augusta Heurlin. Där fick blivande societetsfruar undervisning i religion, historia, geografi, naturlära och räkning samt grunderna i finska, tyska, franska och ryska. Därtill undervisades flickorna i teckning och handarbete.

Skolans elevantal  1895   1900   1905   1810   1915

155     196     199     191     179 (Ikonen 2017, 77)

Skolan grundades av Augusta Heurlin 1861 med kejserligt tillstånd och Heurlin var även skolans första föreståndare 1861–1888. Skolan fick 1894 som första flickskola i Finland rätt att dimittera studenter och därmed bereda väg för flickor till universitetet. År 1954 övertog staten Heurlinska skolan som hade ekonomiska svårigheter. Skolan sammanslogs 1955 med Svenska fruntimmersskolan i Åbo och bildade statliga Åbo svenska flicklyceum som i sin tur 1971 gick upp i Katedralskolan i Åbo.

Skolan verkade ursprungligen som en flickskola med tre årskurser. Från hösten 1869 ökades antalet årskurser till fem och 1871 blev skolan på sätt och vis sex årig eftersom skolans lägsta årskurs gjordes till en tvåårig skola. Med tillstånd av den 20 maj 1891 utvidgades skolan till ett 9-årigt läroverk. Skolan var den första skolan i landet som tillät flickor i gymnasieklasserna.

Skolan startade troligen sin verksamhet i N. Alfthans hus i hörnet av Brahe- och Mariegatan. Därefter fungerade skola på Porthansgatan 6 till 1889. Alma Lilius flyttade skolans verksamhet till Wahlströms hus på iskopsgatan 16, där den statliga flickskolan tidigare varit verksam. Hösten 1891 flyttade skolan till ett stenhus på Västra Strandgatan, där skolan var verksam tills den sammanslogs med Svenska fruntimmersskolan.

Ägare: 1861-1888 Augusta Heurlin, 1888-1904 Alma K. Lilius, 1904-1916 Maria Aminoff, 1916-1955 Föreningen Heurlinska skolan i Åbo.

Rektorer: 1861-1888 Augusta Heurlin, 1888-1904 Alma K. Lilius, 1904-1917 Maria Aminoff, 1917-1928 Sigrid Winqvist, 1928-1929 Mary Schönberg, 1929-1935 Karin Kyrklund, 1935-1947 Karin Westman, 1947-1950 Ebba Reuter-Wrede, 1950-1955 Ebba Wrede.

  • Lilius, Alma, Heurlinska Skolan i Åbo 1888-1899, Åbo 1899.
  • Heurlinska Skolan i Åbo 1899-1904, Åbo 1904.
  • Rosengren, Sulho, Heurlinska skolan 1861-1911, Årsberättelse 1910-1911, Åbo 1911.
  • Jung, Aagot, Heurlinska Skolan i Åbo, Astra 1957.
  • Wrede, Ebba, Heurlinska Skolan 1861-1955, Heurlinska skolan i Åbo 1954-1955, Åbo 1955.
  • Söderling, Gunvor & Tegengren, Göta (red.), Heurlinska skolan i Åbo, en minneskrift, Åbo 1962.
  • Ikonen KImmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.