Hjälpskolan, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Folkskolreglementet från 1892 konstaterades att man kunde grunda specialklasser för svaga elever. År 1901 startade den första klassen för svagt begåvade finskspråkiga elever. Den svenska hjälpskolan placerades i skolan vid Sirkkalagatan. Åbo blev på detta sätt en föregångare inom specialundervisningen (Ikonen 2017, 71). Ikonen (2017) uppger att det i Åbo år 1960 fanns 10 elever i den svenskspråkiga hjälpskolan. Skolans skoldistrikt blev gemensamt för Åbo, Nådendal, St.Karins och Reso.

Ikonen Kimmo. Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.