Högvalla seminarium, Borgå landskommun

 

                                                                                                                  Skoldatabasen

Högvalla

Ett pepparkakshus föreställande “kvinnoborgen” Högvalla. (Pärmbild på Lönnqvist Bo: Kvinnoborgen Högvalla – en civilisationsprocess. Helsingfors 2001.)

Högvalla seminarium var en skola som grundades år 1908 i Karis på Landsbacken i Kila by som Högvalla hushålls- och trädgårdsskola. Skolan grundades av Fanny Sundström. Skolan ville genom husmoderskurser “uppfostra unga kvinnor till duglighet i husliga värv och göra dem förmögna att genom en ekonomisk och välordnad hushållning skapa ordentliga och goda hem” och genom instruktionskurser “utbilda lärarinnor i köksväxtodling och matlagning för våra lantbrukssällskaps och lantmannagillens behov”. Skolans verksamhet  avbröts av en eldsvåda och inbördeskriget 1917-1918. Sundström erbjöd då skolan åt  Finlands svenska Marthaförbund, men förbundet såg det som klokare att delta i  ett nybildat Högvalla Aktiebolag som 1919 fortsatte verksamheten med Elsa Bondsdorff och Runas Melander som föreståndare.  Skolans lokaliteter i Karis var ytterst trånga och obekväma. Att bygga nytt hade bolaget inte möjlighet till dessutom ansåg man att ett lagom stort jordbruk i anslutning till skolan skulle stöda dess ekonomi och göra undervisningen mångsidigare. Med bidrag av ett av Riksdagen garanterat statslån inköptes Hindhår gård i Hindhår i Borgå lk. Där kunde verksameten fortsätta 1923. Gården kom att bli skolans kända profil. Gårdens huvudbyggnad förstorades med en flygel där elevrum, lektionssalar och andra nödiga utrymmen inreddes.

Också Hindhår gård var för liten då där rymdes knappt 30 elever. År 1927 stod större lokaliteter tillbuds alldeles i närheten då stomlägenheten i Boe gård erbjöds åt Högvalla på förmånliga villkor. Hindhår gård såldes till Svenska Teoretiska  Kreaturskötarskolan och Boe gård inköptes.. Efter diverse ändrings- och inredningsarbeten fanns det här plats för 35-40 elever i den historiska herrgårdsmiljön. Namnet Högvalla som hade följt med från Karis till Hindhår användes också i fortsättningen för för skolan på Boe gård. Vid skolan hölls ett år och månaders husmoderskurser och olika kortare kurser bla. för skolflickor från trakten. Nya hus kom till och antalet elever steg till c. 80. År 1852 hölls den första kursen för blivande kosthålls- och ekonomieföreståndare vid sjukhus, skolor, industrier och liknande läroinrättningar. Det här var en ny utbildning för vårt land. År 1952 brann annexet som innehöll elev- och lärarbostäder, kök, matsal och bagarstuga ner.  Istället byggdes ett stort nytt hus ritat av arkitekt Woldemar Baeckman . Det togs ibruk 1955 och började därför kallas H55.Skolan utvecklades där till ett seminarium för hushållslärare. Hushållsskolan hade omkring 200 studerande.(Selén 1997,429-430)

En långvarig rektor vid skolan var Elsa Bonsdorff, (1918-1950). Hennes efterträdare var Runa Melander (1950-1961), som år 1918 kommit från Sverige för att bli lärare i skolan. Det var hon som redan 1919 införde Lucia-firandet och bakandet av pepparkakshus till Finland. Pepparkakshuset presenterade hon första gången år 1919 i Helsingin kasvatusopillinen talouskoulu. Melander efterträddes av Lea Andersson (1961-77). Skolans sista rektor var Margareta Illman (1977-1996). Som lärare i skolan har verkat bl.a. Bjarne Kallis (ordförande och riksdagsman för Finlands kristliga förbund 1961-2011) . År 1996 förenades skolan med Folkhälsans verksamhet. Folkhälsan har samlat skolans matrecept som nu finns i samlingen Matkulturer. Matrecepten har publicerats i bokverket Högvalla Bakverk .

Lärarutbildningsenheten vid skolan övertogs 1998 av Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Hushållsskolan indrogs i början av 2000-talet varvid Boe gård såldes. Numera används gården för hästuppfödning. 

Boe gård

(Bild av Boe gård)

Källor:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.