Iniö skola, Norrby folkskola, Iniö, Pargas

                                                                                                                                    Skoldatabasen

(Foto MG 1977)

Iniö skola är en naturnära liten enhetsskola (förskola-åk 9) vid havet. Skolan verkar i trivsamma nyrenoverade Fyren, där vi delar vår vardag med Iniö daghem och bibliotek.

Tyngdpunktsområdena i vår verksamhet är hållbar livsstil, uteundervisning och trädgårdspedagogik. Vi får undervisa i en idyllisk skärgårdsmiljö och arbetar mångsidigt både inne och ute, fritt över åldersgrupper från dagisålder till tonår och i tätt samarbete med lokalsamhället.

Hos oss är eleven i centrum. Vi har goda möjligheter att ge varje elev en skräddarsydd undervisning för att utvecklas utgående från sina egna förutsättningar till den bästa versionen av sig själv. Samhörighet, gemenskap och delaktighet är ledstjärnor i all vår verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrby folkskola sedd från byberget. Ladan med halmtak finns ej bevarad. (Föreningen 1987, 69)

Skolan i Norrby, tidigare kallad Skolhem, var kommunens första och inledde sin verksamhet 1896. Den första läraren var A.V. Fagerlund. Ursprungligen var skolan i en våning med en skolsal och lärarbostad. På byberget intill fanns lärarens fähus med nära anknytning till skolgårdens bodar. (Föreningen, 1987, 69)

I skolhuset fungerade först Norrby folkskola som år 1973 vid övergången till grundskolan blev Iniö skola.

Pettersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andrén m.fl. 1987, 25)

Nagubon, sjömannen, läraren och framför allt folklivsforskaren Karl Petter Pettersson flyttade efter fem år som lärare i Nagu till Iniö. Bakgrunden var att läraren i den nyinrättade skolan där vägrade fortsätta sitt lärarvärv, eftersom Iniöborna hotade med våld ifall han återvände. Karl Pettersson var emellertid inte rädd utan åtog sig uppdraget och vann på kort tid Iniöbornas respekt och uppskattning. Han blev deras ”alt-i-allo”. Han dog endast 54 år gammal bruten av sin stora arbetsbörda emedan han hade vigt sitt liv för att nedteckna Nagumålet.( Andrén 1987).

Skolhuset har på 1970-talet utbyggts till en tvåvåningsbyggnad varvid lärarbostaden flyttade upp i andra våningen. På 1980-talet har skolhuset reparerats och moderniserats. I de tre volymerna om Iniö kommuns historia finns endast 5-6 rader om Iniö skola som 1973 övergick till att bli grundskola för årskurserna 1-6. De högre årskurserna gick först i Skärgårdshavets grundskola i Pargas, men flyttade till St. Olofskolan i Åbo sedan Skärgårdshavets grundskola 1980 flyttat till Korpo. Läsåret 1976-1977 verkade Marja Gripenberg som lärare i Iniö skola.

  • Andrén Roland, Westerby Jari, Pajula Marja:100 år skola i Nagu, Nagu, 1987.
  • Föreningen Iniö hembygdsbok: Ingå skärgårdskommuns historia, del II, Åbo 1987
  • Mårtensson Bengt (red.) En bok om Houtskär II Bygdens öden till slutet av 1900-talet. Vasa 2000
  • https://www.pargas.fi/sv/web/inio-skola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.