Kyrkoby folkskola, Finby

                                                                                                          Skoldatabasen

Den 4 april 1892 beslöt kommunalstämman i Finby grunda en folkskola på Storö. De flesta önskade inlösa Forsström & Fucks skola emedan den var belägen på den lämpligaste platsen. Folkskolinspektören meddelade emellertid att den inte uppfyllde stadgarna för en folkskola. Emellertid föreslogs också att för de svenska och finskla eleverna skulle uppföras två skilda skolhus. Detta förslag godkändes, men upphävdes redan följande år såsom alltför dyrt. År 1895 kunde skolhuset invigas. Det inrymde då ett klassrum, slöjdsl samt ett rum och kök samt tambur för läraren.

Undervisningen var tvåspråkig. Helga Gammals blev skolans första lärarinna, efter att den ambulerandfe skolans föreståndarinna Vilhelmina Skyttä hade flyttat till Joutseno och där gift sig med kyrkoherden. Skolas torde omkring 1898 ha haft 45 elever vilket utgjorde 15 % av socknens 7-15 åriga barn.  År 1899  beslöt kommunstämman bygga en ny svenskspråkig skola på Storö, men då besvär inlämnades upphävdes beslutet. År 1900 fastställdes nya skoldistrikt för Finby kommun så att från Kyrkoby skolas distrikt avskiljdes Fastlandets och Utös distrikt.

Antalet barn på Storö förutsatte byggandet av två skolor. Skolans direktion föreslog att skoldistriktet skulle delas så att en ny skola skulle byggas på öns västra sida för de svenskspråkiga barnen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.