Lindhs skola, Åbo

 

Många lärosäten i Åbo verkade i hyrda utrymmen, såsom den s.k. Linds skola i början av Skolgatan, som blev klar 1874. Detta var det första skolhuset som planerats som folkskola. Staden köpte senare huset. (Bild Turun kansanopetuksen historia. Ikonen 2017, 48)

I början av år 1873 började man i Åbo planera ett nytt skolhus vif Västra Torggatan (nuv. Skolgatan) på en tomt ägd av tunnbindarmästare A. Lindh. Tomten skulle hyras för 10 år.Byggnaden planerades av stadsarkitekt C.J.F. von Heideken och stod färdig 1974. Skolan hade tre klassrum och ett biblioteksrum, men specialutrymmen fanns inte. I vilken utsträckning undervisningen här gick på svenska är oklart, men 1875 fanns det ännu fler svenskspråkiga elever än finskspåkiga även om de finskspråkiga barnen var fler till antalet. (Ikonen 2017, 49)

 

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 är av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *