Peksala jordbruksskola, Halikko

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Skolan verkade 1895-1923.

På Peksala gård på Angelniemi i dåvarande Halikko socken ligger på Kimitoöns norra udde, Där verkade en tvåårig svenskspråkig jordbruksskola. Gården ägdes av fil.dr. Karl Leander Wiklund åren 1892-1912 och därefter av lantbruksrådet Teodor af Forselles 1912-1936. Gårdsägarna torde även ha verkat som skolans föreståndare.

På gården grundades 1889 ett uppköpsmejeri. Mejeriet omtalas som ett smör och ostmejeri. För mejeridriften erhöll man två statslån om två- och tretusen mark. Det första lånet fick man då mejeriet inledde sin verksamhet och det andra år 1901. Lånesummorna var små, om man jämför dem med det lån om 25 000 mark som Kokkilan Osuusmejeri i samma kommun (Halikko) beviljades av staten i samband med mejeriets anläggning 1905.

Utgående från lånesummorna kan man anta att det var enkelt utrustat och främst drevs som ett övningsmejeri för jordbruksskolan och den kreaturskola som en tid bedrevs på gården. Tidvis kämpade skolan med stor elevbrist. Eftersom skolan på den tiden hörde till Västra finska ungdomsförbundets verksamhetsområde behandlades problematiken med lantmannaskolorna på ett ungdomsmöte. Då fick de hård kritik för att ordningsreglerna var för stränga och undervisningen i alltför stor utsträckning var baserad på praktiskt arbete. Man efterlyste bättre mat och kortare arbetstider vid skolorna.  Dessutom ansåg man att “skolornas principaler tycktes lägga mera an på, att själva draga nytta af dem (eleverna) än på att tillgodose elevernas verkliga intressen.” (Lindroos 1993, 64)

  • Lindroos Ernst: Mjölkhushållning i Åboland. Från ängar och kor till smör och ost. Vasa 1993.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.