Haga jordbruksskola, Saltvik

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Skolan verkade 1888-1913.

Jordbruksskolan på Haga kungsgård på Åland inledde verksamheten 1888 och som skolans första föreståndare fungerade gårdens arrendator H. Lignell. Genom Finska Hushållssällskapet erhöll skolan statsunderstöd.

Skolan var i början tvåårig men omstrukturerades på 1890-talet till en ettårig jordbruksskola. Vid Hagas fungerade från 1895 en mejeriskola under åtta år, som därefter upphörde och ersattes med en kreaturskötarskola. Tidvis kämpade skolan med stor elevbrist. Eftersom skolan på den tiden hörde till Västra finska ungdomsförbundets verksamhetsområde behandlades problematiken med lantmannaskolorna på ett ungdomsmöte. Då fick lantmannaskolorna hård kritik för att ordningsreglerna var för stränga och undervisningen i alltför stor utsträckning var baserad på praktiskt arbete. Man efterlyste bättre mat och kortare arbetstider vid skolorna.  Dessutom ansåg man att ”skolornas principaler tycktes lägga mera an på, att själva draga nytta af dem (eleverna) än på att tillgodose elevernas verkliga intressen.”

Det var många äldre jordbrukare, som fick sin grundutbildning inom lantbruket i lantbruksskolanUnder slutet av denna tid var agronom Oscar Olsoni knuten till skolan och elevantalet ökade. Skolhållningen på Haga kungsgård upphörde 1913 då Ålands lantmannaskola inledde sin verksamhet. (Lindroos 1993, 64)

  • Lindroos Ernst: Mjölkhushållning i Åboland. Från ängar och kor till smör och ost. Vasa 1993.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.