Simonby folkskola, Pargas

Distriktet skulle bestå av Fallböle, Kopparö, Stormälö lnde, Sandvik, Skörmola, Ersby Simonsby, Ybbersnäs och Ersby År 1934 fanns i distriktet 39 elever i högre och 18 i lägre folkskolan. Skollokalen låg i Simonby.

1901 inlämnade rusthållare J. Karlsson en anhållan om att få inrätta en högre folkskola i Simonsby. Gratis skoltomt erbjöds i Kalkbacken samt nödigt potatisland. Till skolsalen kunde byggas fick skolan hyra utrymmen i Södergård och lärarinnebostad i Mellangård samt slöjdrum i Vestergård. Kommunalstämman godkände förslaget. Till direktionsordförande valdes Karl Herlin som hade verkat som lärare i Dalsbruk och till lärarinna Louise Österlund. Terminen 1902 inleddes med 20 inskrivna elever, men ökade till 30 på vårterminen. Den nya skolan tas i bruk hösten 1906 på en lämpligare tomt och är då även färdig att genast begynna också med arbete för de vuxna. Man öppnar e läsestuga med svenska tidningar och startar ett bibliotek. Hösten 1910 hade skolan redan 54 elever och måste be att barn från Pettiby och Skörmola skulle flyttas till Sunnanbergs skola.

Cederlöf uppger att skolan inledde sin verksamhet 1901 med 32 elever. Detta var den första skolan som byggdes efter nya principer. Om själva byggandet kan noteras att man hade frångått natura systemet med stockleveran ser. Finansieringen tog man påfallande lätt och då någon på kommunalstämman frågade, var pengarna skulle tas, blev svaret: ur kommunalkassan, och om intet finns i den, ur någon annan av kommunens kassor i vilken det råkar finnas något. Just denna tid intensifierade man beskattningen. Vad som således egentligen åsyftades var att man eventuellt bleve tvungen att göra ett tillfälligt grepp i fattigkassan. (Cederlöf 1967, 343)

Då elevantalet 1916 stiger till 56 måste kommunen anställa en biträdande lärare. Det är bekymmer med lärare som insjuknar eller flyttar, men elevantalet börjar minskar och 1927 föreslås att den andra lärartjänsten skulle indras. Det blir besvärligt att hålla de äldre eleverna i skolan då de behövs i hemmen för hjälp eller sänds ut på förtjänstarbete. Direktionen försöker uppfinningsrikt stävja detta, men ungdomarnas tillskott är viktigt för befolkningens knappa kost.

Lärare i högre folkskolan: Louise Österlund 1901-27, Vera Eriksson (vik.) 1917, Hilda Lindström 1922, Alda Jansson 1923.

Biträdande lärare: Herman Sjöblom 1916-21, Algot Ekvall 1921-24, Ragnar Sundman 1924-

Läropliktens fullgörande i fortsättningsskolan gav sedan anledning till flera svårigheter. Kommunfullmäktige beslöt att en lägre folkskola skulle inleda verksamheten i Simonby 1929 och som t.f- lärarinna utsågs Elna Nylund redan från hösten 1925.

(Stenvall 1934, 64, 92-95)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.