Vånå folkskola, Pargas

                                                                                                               Skoldatabasen

Vånå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vånå folkskola. (Stenvall 1934, 97)

Skolan verkade 1902-

Hösten 1902 hade kommunen litet andrum från sina skolbyggen. Då lärarkandidaten G.A.Sandell var ledig begav han sig och föreståndare A. Stenvall en septemberdag ut till Vånp för att höra sig för o, möjligheterna att redan då få igång en skola här. Tre rum hyrdes samt sal och avklädningsrum till kommunen i Strandgård.  Som lärare antogs G.A. Sandell och som handarbetslärarinna sömmerskan Alina Isaksson. Direktionen ombesörjde inventarier inklusive ett harmonium, undervisnings- och åskådningsmaterial. Genom bidrag från SFV kunde ett bibliotek anskaffas. Följande läsår blev Jonas Sandberg lärare och Ida Sandberg handarbetslärarinna. Elevantalet ökade och direktionen hyrde ett större slöjdrum. Emellertid är skolsalen beräknad för bara 33 elever vilket gör att fem elever blir tvungna att avbryta skolgången. Lyckligtvis blev den nya skolbyggnaden i Vånå färdig 1904 så att alla elever rymdes in.

Emellertid förekom illasinnad ryktesspridning i trakten hävdande att läraren skulle förneka livet efter detta. Skolinspektören måste tillkallas och saken reddes upp så att en direktionsmedlem tvingades avgå. Det hävdades att läraren hade meddelat sådan religionsundervisning att en gosse hade blivit rubbad och endast med prästens hjälp blivit tröstad. Den utpekade prästen visste emellertid inget om saken. Hela affären skyldes sedan på den bristfälliga religionsundervisning som tidigare hade förekommit. Särskilt antecknades sedan att skolan hade anskaffat en bild av kejsaren, trots att endast för undervisningen avsett material fick anskaffas.

Emellanåt klagades på att eleverna från Mielisholm och skären alltför ofta försummade sin skolgång, något som nog torde ha berott på kommunikationssvårigheterna i synnerhet under menförestiden. Därför gavs eleverna i Vånå skola julferier redan den 12 december då över hälften av eleverna inte kunde komma fram till skolan. Detta var också anledningen till att en folkskola inrättades på Mielisholm 1921.

Skolan grundades år 1918 som en privat folkskola. Underhållet av skolan blev betungande och kommunen övertog skolan 1920. Distriktet bildades av byarna Vånå, Tervsund, Granvik på Stor-Tervolandet och holmen Högen. Skolan hade år 1934 28 barn i högre och lägre skolan. Skolhuset stod i Vånå.

Lärare: G.A. Sandell 1902-03, Jonas Sandberg 1903-1917, G. Kavander 1917- (Stenvall 1934, 95-99)

(Stenvall 1934,63)

  • Cederlöf Johannes: Pargasbygdens historia III, Åbo 1967.
  • Stenvall A. Folkskolan i Pargas till 1934. Åbo 1934

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.