St. Mickels svenska lyceum, Svenska samskolan, St Mickel

                                                                                                                 Skoldatabasen

Antellska skolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild: Museiverket och Tapani Virlanders samling i St. Mickels bibliotek)

I St. Mickel verkade en privat svensk fruntimmersskola åren 1854-1905. De flesta svenskspråkiga pojkarna på orten torde då ha erhållit militär utbildning. Skolan kallades Antellska skolan efter de två systrar Antell som höll skolan. Från 1905 omvandlades skolan till Svenska samskolan i St. Mickel. Skolan verkade till år 1913. Vid sidan av den svenska skolan gavs också utbildning privat av olika mamseller. Tex.min mormor Elin Fabritius hade goda minnen från sekelskiftets St.Mickel där hon hade undervisats av en tant Olga.

Genom förordningen 1873 inrättades ett svenskspråkigt lyceum i St. Mickel (Berättelse över elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet). Skolan verkade 1905-1913 i f.d. Fruntimmersskolans lokaliteter som en fortsättning på denna men tog från 1895 också emot gossar. Sedan när elevantalet sjönk upphörde statsbidraget och 1913 måste skolan upphöra. Se vidare uppgifter om Antellska skolan. Av Kurt Thodéns artikel i Skolhistoriskt Arkiv framgår att en orsak till att skolan måste upphöra med sin verksamhet var att det Gammalfinska partiet i St. Mickel motarbetade skolan och upplevde den som ett instrument för att försvenska finskspråkiga ungdomar på orten. Skolan blev således ett offer i den då pågående språkstriden där finskspråkiga kretsar upplevde svenskan som ett hinder för framväxten av en finskspråkig kultur.

Thodén Kurt: Svenska skolhistoriska föreningens verksamhet åren 1949-1959. Skolhistoriskt Arkiv 5/1959, 14-44.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/antellska.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.