Sjölax folkskola, Kimito

                                                                                                                                    Skoldatabasen

Sjölax

Bild: Skolor förr och nu i Kimitobygden. Kalender 2021.

Sjölax folkskola grundades 1896 av ägaren till Sjölax gård. Skolan ligger på östra sidan av Kimitoön mellan Gammelby och Pederså. Ida Karlsson var första lärare. Slöjdlärare fick Sjölax först 1902. Innan fler byskolor grundades sökte man sig till Sjölax långt ifrån till fots eller på skidor. 1917 hade skolan 30 elever. Hälften fick ekonomiskt stöd. 1922 hade skolan 42 elever. Efter kriget fick Sjölax skola ett tillskott av elever som snabbt lärde sig svenska. Läsåret 1962-63 hade skolan 6 småskolelever och 12 folkskolelever, men de läste enligt förkortad lärokurs. Man bekostade mat och klädhjälp med hjälp från staten, kommunen och Brita Maria Renlunds fond. Skolan var stängd en vecka pga. mässling. Uppvärmningen av skolan kostade ungefär en tredjedel av en lärarlön. Skolan stängdes 1963.

Sjölax 2

Sjölaxklass

Bilder: Skolor förr och nu i Kimitobygden. Kalender 2021.

  • Ruusuvuori Juha: På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä. Åbo 1999.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.