Gammelby/Gammelboda/Viksvidja folkskola, Kimito

                                                                                                                   Skoldatabasen

Gammelboda

Bild: Skolor förr och nu i Kimitobygden. Kalender. Sagalund 2012

Gammelby folkskola verkade 1921-73.

Den svenska skolan i Viksvedja började 1921-22 sin verksamhet med 24 elever i samma utrymmen som den privatra småskolan i Strömma. När Strömma småskola sammanslogs 1922 med Strömma skola blev den emellertid enspråkigt finsk.

Skolbyggnaderna i Strömma var eftersatta långt in på 30-talet. Gammelby gård erbjöd en skoltomt, men den låg för långt borta från den finskspråkiga bosättningen och de svenskspråkiga önskade en tomt närmare Viksvedja. Byggandet av den svenska skolan komplicerades av att Skolstyrelsen inte godkände ritningarna 1926. Nya ritningar uppgjordes enligt en tegelskola i Pargas. Byggnadsarbetet är ännu på hälft i september 1927 och skolarbete måste fortsätta i hyrda utrymmen. Vid slutgranskningen uppdagas brister. Takstolarna måste förstärkas, slöjdsalen behövde en kamin att koka lim på. I källaren saknades krokar. Byggnadsarbetena godkänns först 1927, varpå följde en festlig invigning. Efter att lagen om läroplikt hade godkänts år 1922 fick alla elever gratis skolböcker och material och det togs inte längre någon skolavgift. ”Till höstens nöjen hörde potatisupptagning på Strömma gård. Potatisen plockades efter att eleverna hade ätit sina lunchsmörgåsar för hand efter en maskin som drogs av två hästar. Vid 15-tiden kom patron Wasastjerna och hans patronessa åkande i trilla med kusk på bocken och en stor gråhund springande bredvid. De bjöd på kaffe och bulle. Sedan plockade eleverna potatis ända till 17-tiden. och om de hade ork kvar fick de plocka nötter i gårdens hassellund.” (Antskog 1983, 23)

Bild: Thyra Högman var i mer än 40 år lärarinna i Gammelby småskola. (Ruusuvuori 1999,109)

  • Ruusuvuori Juha: På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä. Åbo 1999.
  • Antskog Thea: Några glimtar från mina folkskolår. Ingår i Fångster i tidens ström (22-24). Ekenäs, 1983.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.