Nagu högstadieskola, Nagu

                                                                                                                 Skoldatabasen

Nagu högstadium

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu högstadieskola (Andrén 1987,65)

Skolan verkade 1987-1988

När grundskolan infördes 1973 i Väståboland gick man i skärgårdskommunerna Nagu, Korpo och Iniö in för ett gemensamt högstadium i Pargas, kallat Väståbolands högstadieskola. Eleverna från Korpo, Houtskär och Iniö inkvarterades i Pargas, med Nagueleverna transporterades dagligen till skolan. Missnöjet över arrangemanget växte dock snabbt i Korpo, Houtskär och Iniö. Därför inleddes diskussioner om att inrätta ett högstadium ute i skärgården istället. En interkommunal arbetsgrupp tillsattes, men fastnade på placeringsfrågan då både Nagu och Korpo önskade få högstadiet placerat i sin kommun och Houtskärsborna föredrog Korpo. Iniöborna valde att skjutsa sina elever till Åbo. Då Nagu hade det största elevantalet ansåg man i Nagu att en placering i Korpo inte skulle förbättra situationen för ens för eleverna från Lilllandet. Korpo och Houtskär gick därför sin egen väg och inrättade ett nytt högstadium i Skärgårdshavets högstadium i anslutning till Centralgrundskolan i Korpo där det färdigt fans användbara utrymmen. Ett fåtal elever från Nagu Lillandet valde också att gå i den skolan, medan övriga kom till Nagu högstadieskola som inrättades i samband med Kyrkbackens grundskola. Medel för bygget av Nagu högstadieskola beviljades först år 1988. Då hade också lagstiftningen justerats så att den blev mera flexibel och möjliggjorde inrättandet av små högstadieskolor. Genom att nivågrupperingen upphävdes och timresursen infördes 1985 underlättade det också grundandet av små högstadier. År 2022 verkar Kyrkbackens skola som en sammansatt grundskola med årskurserna F-9. (Andrén 1987, 65-66)

  • Andrén Roland, Westerby Jari, Pajula Marja: 100 år skola i Nagu, Nagu, 1987.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.