Åbolands yrkesinstitut, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Åboland utgjorde tidiogare en del av den finskspråkiga i Turunmaan ammattiopisto, men överfördes från 2009 till Axxell.

Axxell har inga planer på att dra in utbildningslinjer i Pargas.

På en presskonferens som Axxell ordnade på onsdagen försäkrade ledningen att vare sig elever eller lärare har något att oroa sig över på grund av Axxells övertagande av Åbolands yrkesinstitut.

Beslutet att Axxell tar över Åbolands yrkesinstitut fr.o.m. årsskiftet har väckt oro bland såväl politiker i de berörda kommunerna som bland personalen. Ett av orosmolnen har varit att utbildningen eventuellt kommer att flyttas bort från Pargas på lång sikt.

Men enligt Axxells rektor Annika Bussman kommer övertagandet inte att medföra att några utbildningslinjer i Pargas dras in.
-Ungdomskullarna är för tillfället stora och utbildningarna drar. Då finns det ingen orsak att dra in linjer, säger hon.

Ann-Sofie Isaksson som är styrelseordförande för samkommunen bakom Åbolands yrkesinstitut
betonade också att även om yrkesinstitutet hade fortsatt som nu så skulle det inte ha funnits någon garanti för att alla linjer i framtiden kommer att bibehållas precis som de är nu.

Axxells VD Jan Nybom lovade att Axxell kommer att överta all personal men sade att några kommer att få byta uppgifter. Någon tidsgaranti för hur länge personalen går trygg kunde han heller inte ge.

Några av lärarna inom yrkesinstitutet har tidigare kritiserat ledningen eftersom de inte anser sig ha fått tillräckligt med information om vad som ska hända. Enligt Ann-Sofie Isaksson har ändå information getts.

Eleverna kommer inte att påverkas nämnvärt av omorganiseringen.
-Läroplanerna följs som planerat, men på examensbetyget kommer det att stå Axxell i stället för Åbolands yrkesinstitut, säger Bussman.

(Av Ville Hupa) YLE 02.09.2009

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.