Årsmötesprotokoll 2024

Årsmöte 10.4.2024 kl.16.14 Pedagogiska institutionen, Brobergsterrassen  5 A, Helsingfors, sal K 113.

 1. Föreningens ordförande Erik Geber öppnade motet kl.16.35
 2. Till motets ordförande valdes Pertti Hakala och till sekreterare utsågs Martin Gripenberg
 3. Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Marianne Lindberg och Urban Fellman
 4. Konstaterande att närvarande var: Pertti Hakala, Erik Geber, Urban Fellman, Jan-Erik Mansikka, Ellinor Hellman och Martin Gripenberg.
 5. Mötets laglighet och beslutsförhet: Konstaterades att mötet har annonserats på föreningens hemsida 27.3.2023 och med annons i HBL.
 6. Mötesagendan godkänns

Vid årsmötet behandlades i föreningens stadga punkt 7 nämnda ärenden:

 1. Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet godkändes med tilläggen att föreningen har beviljats tryckningsbidrag av Svenska Folkskolans Vänner och Ålands Kulturförening samt att föreningen insänt en text författad av Erik Geber till ett kapitel om Svenska skolhistoriska föreningen i Finland i en planerad jubileumsbok 2025 som skall presenteras med anledning av 20-års jubileet för nätverket för utbildningshistorisk forskning som bildades vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005.
 2. Bokslutet godkändes samt verksamhetsgranskarens utlåtande noterades.
 3. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 4. 10. Val av nya medlemmar till styrelsen enligt § 4 i stadgarna, samt en verksamhetsgranskare och en suppleant för denna.

Beslöts att styrelsen består av medlemmarna Pertti Hakala (2023–2025, Ingeborg Rask (2022–2024), Marianne Lindberg, (2024–2026) (Ersättare Elinor Hellman), Urban Fellman (2024–2026), Jan-Erik Mansikka (2023–2025) och Martin Gripenberg (2022–2024). Till verksamhetsgranskare valdes Veronica Fellman och som ersättare Erik Geber.

 1. Medlemsavgiften bibehölls på 10 euro/år. Därtill mottages gärna en stödavgift.
 2. Inga övriga ärenden hade framförts till styrelsen före årsmötet
 3. Mötet avslutades.kl. 16.23.

Pertti Hakala                                       Martin Gripenberg

Ordförande                                          Sekreterare

Protokollsjusterare:

Marianne Lindberg                             Urban Fellman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.