Bonäs-Strömma folkskola, Korpo

                                                                                                         Skoldatabasen

Bonäs-Strömma fsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolhuset för Bonäs-Strömma folkskola i Strömma togs i bruk år 1958. (Öhman, Holmström, 1984, 97)

Skolan verkade 1924-1971

Under åren 1924-29 verkade i en lägre folkskola som ambulerade mellan Bonäs och Galtby med Svea Troberg (g. Danielssson) som lärare. Invånarna i Bonäs arbetade hela tiden träget för att få en fast folkskola. Efter en uppmaning av folkskolinspektören beslöt kommunalfullmäktige inrätta en fast folkskola med förkortad lärokurs i distriktet. Till skollokal hyrdes ett äldre hus av bonden Artur Johansson från Södergård. Skolan startade 1929 med 23 elever. Skolans första fast anställda lärare blev Hildur Mattsson som skötte tjänsten i 19 års tid. Då Artur Johansson sedan sade upp skolan flyttade den till ett hus i Strömma by och kallades därefter Bonäs-Strömma folkskola. Frågan om nybygge var hela tiden aktuell. Utöver byggnadsplanerna hade direktionen många andra svåra åligganden som inkvartering av utskärselever och barnens väg till skolan över svaga isar. Därför utdelades en livräddningsmedalj till en elev som med fara för eget liv hade räddat en kamrat från att drunkna.

År 1955 inköptes en 8000 m2 stor tomt för ett skolbygge. År 1958 invigdes sedan den nya skolan i Strömma och kallades från den dagen Strömma folkskola. Fram till slutet av 1960-talet var skolans elevunderlag stabilt. Ännu läsåret 1963-64 hade skolan 20 elever, men mot slutet av decenniet gick elevantalet ned pga. av bortflyttningen från utskärsöarna så att 1971 hade skolan bara 8 elever då kommunfullmäktige beslöt stänga skolan och överföra eleverna till Galtby distrikt.

Lärare i skolan:  Svea Troberg 1924-29, Hildur Mattson 1929-48, Rhea Weckström 1948-53, Gunnel Johansson 1953-54, Saga Sommerdal 1954-56, Meri Ekholm 1956-57, Agnes Hildén 1957-58, Sigurd Westerholm 1958-60, Mailis Malmström 1960-68, Benita Andrén 1968-71. (Smulter 1994, 371)

  • Holmberg Bengt: Folkundervisningen i en skärgårdskommun. Skolväsendet i Korpo under åren 1884-1984. Korpo 1984
  • Smulter  Johan: Korpo genom tiderna. En historik utgiven av Korpo kommun på basen av forskning av Johan Smulter. Åbo 1994.
  • Öhman Kerstin, Holmström Bengt: Folkundervisningen i Korpo 100 år. 1884-1984 Åbo 1984.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.