[:sv]Forsby skola, Pedersöre[:]

[:sv]Forsby Pedersöre

(Bild https://www.pedersore.fi/fi/barn-and-skola/pedersoeren-koulut/forsby-skola/)

Till Forsby skola kommer elever från Forsby. Vi har läsåret 2020-21 sammanlagt 52 elever i vår skola. 5 lärare och 2 skolgångsbiträden.

Skolans verksamhetskultur poängterar en mångsidig kompetens. I år kommer vi att satsa extra mycket på:

En skola i rörelse
Vårt mål är att få våra elever att röra på sig mera. Vi har motionsraster, olika motionsaktiviteter och pausrörelser under lektionstid.

Språk

Det här läsåret jobbar vi med läsning, läsförståelse och kommunikativa färdigheter i de olika språken, svenska, finska och engelska. Vi uppmuntrar våra elever att våga uttrycka sig på olika språk. Det här läsåret ska eleverna förutom svenska, finska och engelska även få bekanta sig med språken tyska och ryska.

IKT

Vi kommer aktivt att jobba med kommunens nya IKT strategi. Eleverna och lärarna ska tillsammans lära sig nya saker digitalt.

En skola med samma namn finns också i Lovisa stad.Pöre Forsby fsk

(Bild Pedersöre folkskolor, 1951,123)

I Forsby hade verkat en ambulerande skola sedan 1871 med Fröken Maria Enqvist som lärare. Byns baptister planerade att inrätta en egenlig folkskola, men skoldistriktet övertog denna uppgift. 1895 kunde Pedersöre fjärde folkskola inleda sin verksamhet. Skolans höga elevantal föranledde en tillbyggnad som blev klar 1912. År 1937 byggdes en modern lägre folkskola som ersatte de ambulatorika lägre skolor som hade verkat i byn. Småskolan hade inrättats redan 1921 då läropliktslagen stiftades. Skolan har ofta fått fungera som samlingslokal. Folkskolan övergick till grundskolsystemet 1974. Skolans lärare: Gustaf Edmund Masalin  1895-96, Johan Jakob Ahlnäs 1896-1917, Holmqvist Maja 1912-1913, Tor Emil Finnäs 1916-1948, Carl-Gustav Bjon från 1949,

Carl-Gutav Bjon: Forsby folkskola ingår i Pedersöre folkskolor. 1951, 122 -128.

Pedersöre skolnämnd: Pedersöre folkskolor. Skolväsendets uppkomst och utveckling intill 1950. Jakobstad 1951.

https://www.pedersore.fi/fi/barn-and-skola/pedersoeren-koulut/forsby-skola/

 

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.