Heisala folkskola, Pargas

                                                                                                               Skoldatabasen

Skolan verkade 1922-

Till öarna i socknens sydligaste hörn i början av 1920-talet bildade ett särskilt distrikt för en folkskola med reducerad undervisning hörde Heisala. Distriktet omfattade trakten väster och söder om farleden från Pargas Port till Åbo jämte Björkholmen, Granholmen, Djurholmen, Viggarn och Timmerholmen. Skolan hade 1934 18 barn. I ett skede i planläggningen väcktes förslag om inköp av hela ön, men man nöjde sig med en tomt för skolan. och ett för skolbruk lämpligt karaktärshus.(Cederlöf 1967, 344) Skolan arbetade som reducerad. Kommunen inköpte en tomt där en skolbyggnad uppfördes.(?) Elevantalet har varit lågt pga. den spridda bosättningen i utskären.(Stenvall 1934, 65, 104-105).

Lärare Anna Lindholm (Holmberg) 1922-

  • Cederlöf Johannes: Pargasbygdens historiska öden 1866-1930. Sex årtionden av kommunalförvaltning och samhällsbygge. Åbo 1967.
  • Stenvall A. Folkskolan i Pargas till 1934. Åbo 1934

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.