Kirjala (folk)skola, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Kirjais skola

Kirjala skola (Internet: https://www.pargas.fi/web/kirjala-skola)

Skolan verkade från 1913.

Kirjala skola är en byskola belägen ca 9 km norrut från Pargas centrum. Våra arbetssätt är mångsidiga och därmed ger det möjligheter för barnen att kunna förverkliga sig själv. Vi arbetar mycket för att skapa en god gemenskap och vi-anda över åldersgränserna och det är en av våra största styrkor! Skolan erhöll nytt skolhus i början av 2000-talet ett stycke från det gamla skolhuset. Skolgården med bollplan, uteredskap och den närliggande skogen erbjuder möjligheter till naturstudier och varierande rast- och fritidsaktiviteter. Tillsammans strävar hela skolans personal till att ge eleverna en god och mångsidig bildning i denna naturnära miljö.

Förutom förskola och grundläggande undervisning för årskurserna 1 – 6 erbjuds i skolan eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-3.   Då Kommunen indelades i skoldistrikt att skolvägen inte skulle överstiga 5 km erfordrades nya skolor. En av dessa var Kirjala. Då ön var bebyggd längs stränderna kunde ingen av de gamla byarna komma ifråga som skolort utan skolan uppfördes vid allmänna landsvägen mitt på ön. Skoltomten skänktes till kommunen av dåvarande ägaren till Kirjala Norrgård, ekonomidirektören V:G: Fredriksson. Största delen av skoltomten bestod av en berghäll, men i norra delen kunde ett potatisland upptagas. Skolan trädde i verksamhet 1913 med fröken Elna Ekroth som tf. lärarinna.  Det låga elevantalet beredde bekymmer då distriktet är jämförelsevis litet och en del byar är tvåspråkiga. Skolinspektör Holmas krävde en förklaring då tre av 17 elever inte fyllde stadgad ålder., 9 år. Direktionen åberopade krigstiden.. Elevantalet som i början gick upp till 27 föll sedan till 16. då en del av eleverna har gått till Nilsby skola hoppas direktionen att de skulle komma till Kirjala då Nilsby från hösten 1926 skulle bli finsk. Dessutom bad man församlingen placera en av sina ambulatoriska skolor i distriktet varigenom elevantalet skulle ökades till 20. År 1929 förslogs att Lemlax och Kirjala skulle inrätta en gemensam lägre folkskola. som skulle arbeta en termin i Lemlax och följande i Kirjala.

I folkskolans vindsvåning inreddes 1933 en bostad åt lärarinnan.

År 1934 omfattade distriktet hela Kirjala ö.  Skolan hade då 24 barn i högre och 9 barn i lägre folkskolålder. 1934 planerades att skolan skulle arbeta som en reducerad folkskola. Skolhuset låg i Kirjala.

Lärarinnor i högre skolan: Elna Ekroth 1913-31, Agnes Engström 1931-

Lärarinna vid lägre skolan: Louise Engblom 1931-

(Stenvall 1934, 65, 100-101)

  • Cederlöf Johannes: Pargasbygdens historia III, Åbo 1967.
  • Stenvall A: .Folkskolan i Pargas intill 1934. Historik. Pargas. 1934.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.