Korsholms lantmannainstitut, Korsholm

                                                                                                                                  Skoldatabasen

På basen av en förordning av år 1856 angående inrättandet av jordbruksskolor grundades på 1850-60-talen ett antal jorbruksskolor bl.a. på Korsholm 1859. För inträde krävdes under institutets första tid genomgången kurs vid en lägre lantbruksskola samt ett års förpraktik.(Brenner Ole: Högre svenska lantbruksläroverket 1916-1966. Åbo 1966, 27-29)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.