Kuopio, Rantasalmi, Villmanstrand, Nyslott trivialskola, Kuopio

                                                                                                                 Skoldatabasen

Trivialskolan i Nyslott flyttades år 1747 efter Lilla ofreden till Villlmanstrand som hade bättre bättre skolutrymmen och större svenskspråkig befolkning, men redan följande år till Rantasalmi som upplevdes vara en mera central ort. Där fick skolan eget hus först 1752, men senare uppgavs detta hus ha blivit i mycket dåligt skick. För djäknarnas inkvartering saknades också lämpliga utrymmen. Ett hus med 12 bostäder uppfördes för ändamålet. År 1788 flyttades skolan sedan till Kuopio emedan skolan i Rantasalmi inte ansågs vara till mycken nytta för befolkningen och landshövding Ramsey föregående vinter hade stängt alla sockenskolor. Trivialskolans elever fortsatte vanligen inte sin utbildning till präster, utan övergick till borgerliga yrken. (Hanho 1947, 97)

Rektorer Andr. Winter, Johan Fortelius, Johan Fredrik Homén 1829-

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I. Porvoo 1947

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.