Kyrkostrands skola-Jungmans skola, Jakobstad

                                                                                                       Skoldatabasen

Kyrkostrand

(Bild https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/utbildning/svensksprakiga-skolor/kyrkostrands-jungmans-skola-0-9 )

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

Kyrkostrands skola gör en medveten och bred satsning på kommunikation och läsning i både specialklasserna och i allmänundervisningen.

Eleverna i specialklasserna jobbar dagligen med anpassade kommunikativa metoder med både bilder och tecken som stöd. Läsningen lyfts fram genom bland annat olika lässtrategier och dagliga stödinsatser samt genom att vi ständigt deltar i vetenskapliga forskningsprojekt där läsning både i allmänundervisning och i specialklasser främjas.

Kyrkostrands skola kommer från och med 2016 att ha ett nära samarbete med Outdoor Academy i Kronoby. Vildmarkguidestuderander håller 4-6 tillfällen för våra elever varje år där vi tränar oss på friluftsaktiviteter och samarbete. I årskurs fyra och fem kommer alla elever vara med och skapa ett eget äventyr som det planerar, tränar för och genomför på årskurs fem. Som handledare i denna process fungerar vildmarksguidestuderanden.

Skolan firade sitt 50-års jubileum 2014. https://svenska.yle.fi/artikel/2014/11/20/fullt-hus-nar-kyrkostrands-jungmans-skola-fyller-ar

http://www.kyrkostrandsskola.fi/sv

https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/utbildning/svensksprakiga-skolor/kyrkostrands-jungmans-skola-0-9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.