Mörskom svenska skola, Nybro folkskola, Mörskom

 

                                                                                                      Skoldatabasen

En privat svensk  grundades i Mörskom kyrkby med stöd av Svenska folkskolans vänner redan 1823. Understödet var det första anslag föreningen gav till en högre folkskola. Tidigare fanns en finsk folkskola i byn och en svensk år 1875 i Skomakarböle. Längre fram verkade två högre svenska folkskolor på orten: Backböle-Kankböle och Skomakarböle, som senare ersattes av Nybro skola. Två småskolor fanns det också i Kankböle och Nybro. Nybro skola blev 1929 en skola med förkortad lärokurs, men på prövat initiativ och med understöd från Svenska folkskolans vänner gav lärarinnan Karin Elg, maka till föreståndaren Reinholm Elg en fullständig småskolekurs till de minsta barnen.

Vad folkskolärarna i Mörskom har betytt för den svenska sammanhållningen omvittnas ännu idag av många vittnesgilla ortsbor. Makarna Elg, outtröttliga i sitt arbete för den svenska bildningen i Mörskom, ledare för ungdomsföreningen, ombud för SFV, hör till förgrundsgestalterna värda att minnas. I Nybro skola verkade också Ellen Maria Karlsson, som bl.a. grundade en fond, småskolans fond. När Nybro skola vid utgången av läsåret 1968/69 indrogs överlämnades till  SFV skolans medel, inalles 166 mk 41 penni. och av denna fond som idag innefattar skolans fonder, förutom småskolans fond och Fanny och Gustaf Söderströms fond, Edit Nymans fond och Maria Rosendals fond har nu inom SFV uppstått Nybro skolas fond.

  • ”Svensk kulturdag i Mörskom”, SFV kalender 1979; 25-31

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.