[:sv]Nykarleby samskola, Nykarleby[:]

[:sv]Nykarleby samskola

(Bild: Åhman Erik: Nykarleby samskola.Ingår i Skolhistoriskt Arkiv 11, 1971, 5-37)

Den privata samskolan grundades 1919 av AB Nykarleby samskola. och övergick 1971 i statens ägo som Nykarleby samlyceum i seminariets lokaliteter. Nykarlebys första skola var Trivialskolan som grundades 1641, men 1644 flyttades till Vasa. Skolan återkom 1852 till Nykarleby efter branden i Vasa för ett par år, Som mest skall skolan ha ha haft 68 elever 1657 tydligen i Vasa. Trivialskolan efterträddes av en pedagogi som hade 30 elever som mest. Pedagogin uppgick 1843 i  en elementarskola. 1874 grundades en privat flickskola, som trots sitt namn också undervisade pojkar. Skolan som bland sina lärare räknade flera seminarielektorer verkade till 1908, varefter staden endast hade den sk. normalskolan – seminariets folkskola. Förberedelserna för att grunda Nykarleby samskola inleddes 1917 som en mellanskola och två år senare kunde den inleda sin verksamhet i Rådhuset. !920 kunde skolan sedan flytta in i en egen fastighet vid Västra Esplanadgatan 10. År1922 fick skolan dimissionsrätt för mellanskolan. Så länge elevantalet höll sig strax under 100 elever räckte utrymmena nödtorftigt till. 1937 byggdes ett större skolhus för att rymma det ökande antalet elever. År 1966 fick skolan rätt att inrätta gymnasieklasser med såväl matematik och språklinje. Under fortsättningskriget rekvirerades skolhuset för statens räkning varvid skolan måste arbeta i hyrda lokaliteter. Då samskolan 1970 ersattes av samlyceet kunde skolan flytta in i folkskolseminariets utrymmen emedan detr senare do blev indraget.

Skolans rektorer har varit:Valdemar Westberg (1919-22, 1935-1944), Gustaf A. Yrjas (1922-33), Holger Wikström (1933-34), Åke Åström (1944-46, Erik Åhman (1946-69).

Skolans elevmatrikel upptog 1992 namn. Svagast var nyrekryteringen under den stora depressionn då skolan endast med nöd och näppe klarade gräsen 100 elever, vilket var villkoret för statsbidrag. År 1933 uppställde skolan ett eget elevhem som verkade till år1966. Merparten av eleverna kom från Nykarleby stad och Nykarleby landskommun, senare också ett ökande antal från den andra närliggande landsbyggden.

Efter krigen började elevantalet skjuta i höjden. Elevantalet 200 överskreds första gången år 1960. Toppen nåddes läsåret 1966-67 då skolan vid avslutningen räknade 295 elever.

Åhman Erik: Nykarleby samskola 50 år. Skolhistoriskt Arkiv 9/1971, 5-28.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.