Pederså folkskola, Kimito

                                                                                                                   Skoldatabasen

Pedrså

Lärare utanför Pederså folkskola.

I oktober 1810 konstaterade kommunalstämman att Sjölax skola inte kunde ta emot alla barn som sökte sig dit. En ny skola måste omedelbart inrättas i Pederså. Det nya distriktet imfattade Pederså och Linnarnäs, där det fanns 57 elever. Skolan startade i hyrda utrymmen med Julia Pettersson som lärarinna. Man ansökte om statsunderstöd och lån från sparbanken. Uppförandet av skolhuset började följande år. Då var Elis Karlsson skolans lärare. Staten beviljade ett byggnadslån på sommaren 1912 då huset blev färdigt.Skolhuset byggdes enligt samma ritningar som Fröjdböle skola, men spegelvänt. Genom talkoarbete gynnades skolan på olika sätt. Man grundade en syförening för att insamla medel till en symaskin. Medel till ett orgelharmonium fick man också bekostat med inkomsterna från syföreningens handarbeten. På annat sätt kunde det inte finansieras.

Under vårterminen 1918 var skolarbetet avbrutet i fyra veckor pga. kriget.

Pederså fick en fast småskola hösten 1917 med Lonny Karlsson som lärarinna. Efter 1918 sköttes småskolan av Anna Andersson till år 1924. Agnes Sundström var småskollärare 1924-1950.  Sedan bytte skolan lärare vart och vartannat år tills Gudrun Ahlskog övertog tjänsten 1958-69. Hon efterträddes av Hillevi Järf (g.Holmberg).

Efter Elis Karksson var Thor Lindqvist föreståndare vid skolan 1919-1951. Därefter var föreståndarskapen mera kortvariga Thorvald Nyman 1954-1957, Torbjörn Hägg 1964-1972. Pederså folkskola indrogs i samband med övergången till grundskolan 1976.

(Ruusuvuori 1999, 91-93)

Lärare och elever vid Pederså folkskola.

http://www.sagalund.net/cgi-bin/bildark/bildark.cgi?db=bildark&view_records=1&Bildnummer=*&nh=586&mh=1)

  • Ruusuvuori Juha: På lärdomens stig 1649-1999 Opin tiellä. Åbo 1999.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.