Privata svenska fruntimmerskolan i Björneborg, Svenska flickskolan i Björneborg, Gerda Frietsch skola, Björneborg

                                                                                                                                    Skoldatabasen

Svenska fruntimmersskolan 1849-92

Det började med att en grupp aktiva svenskspråkiga kvinnor i Björneborg beslöt att man behöver få en flickskola till staden. De gick runt i staden med namnlistor och samlade 1848-1849 in medel för skolan. Skolan kunde sedan starta 1849. Läroplanen gick huvudsakligen ut på att läsa flickorna mera sofisticerade samtalsfärdigheter, läskunnighet, hantverk och liknande. Som riktig fruntimmersskola blev den sedan mera skollik (Tarja Laine).

Det började med att Svenska flickskolan inleder sin verksamhet 1849 i gården nr 270 i femte stadsdelen i hörnet av Stora Slottsgatan och Steibheilsgatan (idag Juhana Herttuan katu). Skolan flyttar sex gånger under åren 1850-1865.

Den första privata svenska fruntimmersskolan börjar sin verksamhet i Franges gård nr 90 i andra stadsdelen (vid hörnet av Katharinagatan och Konstantingatan, nu Gallén-Kallelankatu).

Fruntimmersskolan blev 1884 en fullständig sexklassig fruntimmersskola kallad Gerda Frietch skola. Skolan inledde verksamheten i doktor Tigerstedts lokal i gård nr 1 i första stadsdelen i hörnet av Alexandersgatan och Östra Rådhusgatan (idag hörnet av Hallituskatu och Selim Palmgreninkatu) under kommerserådet Wilhelm Rosenlews ledning.

  • Björneborgs högre elementarskolas sedermera Lyceum matrikel. Björneborg.
  • Björneborgs svenska samskola 1892–1992 matrikel. Björneborg.
  • Björneborgs svenska samskolas årsberättelser 1892–1898. Björneborg.
  • Laine, Tarja 2013a. Tradition, Trivsel och Trygghet. Björneborgs svenska samskola. – Haanpää, Riina & Tuomi-Nikula, Outi (red.), Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä. Åbo universitet, Björneborg.
  • Laine; Tarja 2020: Över hundra år för barnens bästa. Björneborg: Svenska Kulturfonden i Björneborg.
  • Koivuniemi, Jussi 2011. Släktbolagets tid. Rosenlew 1853–1987. Rosenlew-museet, Satakunta Museum, Björneborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.