Skräbböle skola, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Skräbböle

Skräbböle folkskola (Stenvall 1934, 102)

Folkskolan verkade 1921-1973

Skolan har verkat som grundskola sedan 1973

Skräbböle småskola 1924-1973

Skräbböle skola är närskola för elever från Skräbböle by och södra Pargas skärgård i sin helhet. I skolan finns årskurserna 1-6 som är fördelade på 7 basgrupper.  På skolområdet finns multiarenan, sandplanen, korgbollsplanen, lekparken och äppelträdgården. På gångavstånd finns ytterligare en sportplan som används som skridskoplan vintertid, flera skogsområden och simstränder.

I övre våningen finns ett välfyllt skolbibliotek som är sammankopplat med stadsbibliotekets lånesystem. Nya böcker till skolbiblioteket skaffas årligen. Dessutom har vi små läshörnor överallt i skolan.

Den starkt expanderande industrin med ökad befolkning i Pargas -Malms periferi med tättbebyggt egnahemsområdet i Skräbböle där cementfabriken och slipen erbjöd arbetstillfällen krävde snart nog en egen folkskola. Betecknande för den snabba befolkningsökningen i och kring Skräbböle var att till direktionens första åtgärder hörde att bygga ut den nya folkskolan med en småskola. Den nya tiden fodrade andra takter. År 1928 uppfördes så enligt ritningar av arkitekt A. Richardtsson ”kommunens största skolbyggnad med lokaliteter för en dubbel högre och lägre skola”. (Cederlöf  1967, 344) Skolan omfattade byarna Gunnarsnäs, Pjukala och Skräbböle samt även de delar av Storgård och Limberg som ligger söder om gruvan. Distriktet hade år 1934 49 barn i högre och 21 barn i lägre folkskolålder. Från hösten 1921 verkade skolan i Pargas Kalkbergs Aktiebolags arbetarmatsal där genom avbalkning inreddes ett lämpligt klassrum. Skolan fick genast 30 elever, men var 1934 i stort behov av ytterligare utrymmen. De tre första åren var skolan underordnad direktionen för Malms folkskola. Egen direktion fick skolan 1924, som strax inrättade också en småskola som fick verka i Skräbböle Mellangårds karaktärsbyggnad.

De hyrda utrymmena blev småningom för trånga. År 1926 antecknades 46 elev i högre och 18 i lägre folkskolan. Då en ny skolbyggnad skulle resas var det besvärligt att hitta en lämplig tomt. Man stannade för en tomt mitt i byn där det fanns några enklare hus som kunde komma till pass. År 1928 uppfördes sedan kommunens största skolbyggnad med lokaliteter för en dubbel högre och lägre folkskola. År 1930 flyttas lärarinnan från Attu folkskola som dras in till Skräbböle., som då hade 55 elever.

Den nya delen är byggd 2016 och den gamla byggnaden härstammar från 1928. I den nya delen finns bl.a. en modern slöjdsal och ett multifunktionellt samlingsutrymme.

Lärare i högre folkskolan: Herman Sjöblom 1921-, Karin Elieason 1921-

Lärare i småskolan: Elin Fagerström (Moberg) 1924-

(Stenvall 1934, 64-65, 101-103)

  • Cederlöf Johannes: Pargasbygdens historiska öden 1866-1930. Sex årtionden av kommunalförvaltning och samhällsbygge. Åbo 1967.
  • https://www.pargas.fi/web/skrabbole-skola
  • Stenvall A: .Folkskolan i Pargas intill 1934. Historik. Pargas. 1934.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.