Språkbadsskolan i Jakobstad

                                                                                                       Skoldatabasen

Rektor Kristiina Helllstrand framför nya språkbadsskolan 2020 

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992. Språkbadsskolan och Kielikylpykoulu grundades år 2003. Skolan fungerar som en tvåspråkig enhet. I skolan finns språkbadsklasser för det finska språket (förskolan-åk 5) och språkbadsklasser för det svenska språket (esiopetus-5.lk).

Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer. Målet är att eleven lär sig funktionell finska alternativt svenska, beroende på elevens modersmål. Svenskspråkiga språkbadar på finska och finskspråkiga på svenska.

I skolan ordnas tvåspråkig dagvård för förskolans elever samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för åk 1-2.

Språkbadet börjar i dagvården det år när barnet fyller 5 år. Man söker till Språkbadet genom allmän dagvårdsansökan i början av året.

Språkbadsstigen fortsätter under hela grundläggande utbildning. Språkbadsundervisning i åk 6-9 ordnas i den egna språkgruppens skola för åk 6-9.

Språkbadsskolan var 2020 Jakobstads största skolenhet med 420 elever. I skolan verkade 12 grupper för språkbad på finska och 6 grupper för språkbad på svenska.

Språkbadsskolan i Jakobstad

Gamla språkbadsskolan där skolan verkade åtta år led av problem med inneluften.

(foto 2018)

Källa: Jeanette Östermam/SPT:Stor iver inför skolstart trots coronan. Hufvudstadsbladet 13.8.2020, 10.

https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/utbildning/svensksprakiga-skolor/sprakbadsskolan-0-6

https://www.jakobstad.fi/nyheter/video-titta-in-i-jakobstads-nya-sprakbadsskola

https://www.jakobstad.fi/lapset-ja-koulutus/koulutus/ruotsinkieliset-koulut/sprakbadsskolan-0-6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.