Svenska lyceum, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Åbo svenska lyceum verkade ända från år 1891 till sin indragning i ett skolhus i nyrenässans vid Trädgårdsgatan. Efter detta inhyste skolhuset Turun II lukio senare under namnet Puolalan yhteislukio.

(Bild: Ämbetsverket för fostran och utbildning, Ikonen 2017, 131)

Skolan grundades år 1884.

Elevantal 1895 210, 1900 176, 1905 173, 1910 210, 1915 214 elever

(Ikonen 2012, 77)

  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-212. Åbo 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.