Svenska privata läroverket för flickor (Lavan, Laurellska skolan, Sahlbergska skolan, Helsingfors, period III

 

 

Laurellska skolan

(Bild Internet)

Skolan grundades 1870 med namnet Sahlbergska skolan som fyraårig och utvidgades senare till sjuårig. Skolan hade en kristen-humanistisk syn på utbildning.

År 1890 blev Victoria Laurell rektor och samma år ändrades namnet till Svenska privata läroverket för flickor i Helsingfors. Skolledaren Victoria Laurell hade en betydande roll för skolan. År 1900 blev skolan nioårig och förberedande inför universitet.[2] 1905 fick skolan dimissionsrätt till universitetet.[3] Laurell köpte en egen skolbyggnad åt skolan på Kyrkogatan år 1906.[4] Skolans ledning beslöt 1953 att grunda en stiftelse med Laurells namn, som övertog såväl skolan som fastigheten. Victoriastiftelsen har sedan 1977 delat ut stipendier till främst svenskspråkiga unga kvinnor.[3]

I slutet av 1940-talet införde skolan liksom också i några andra skolor försök med elevsjälvstyrelse. Försöket utföll rätt väl. Funktionärerna utgjordes av en överprefekt och tre hallprefekter och två uteprefekter samt konventets kurator.Självstyrelsen gällde uppställning  och ordning i hallar och trappor före och efter morgonbönen, under rasterna såväl inne som ute och ordningen i klasserna före lektionens början. Överträdelser antecknades och anteckningasrna redovisades en gång i veckan för överprefekten. Straff utdelades av ett möte sammanklallat med alla prefekterna. Straff följde i regel på den tredje anmärkningen och innebar en timmes kvarsittning. Vid allvarligar förseelser kunde straffet vara praktiskt arbete före eller efter skoldagen,t.ex. potatisskalning eller städning. Det hårdaste  straffet var lördagskvarsittning. Allvarliga förseelser av moralisk art hänsköts till rektor och lärarkollegiets behandlinmg. Efter år av entusiasnm och aktivitet ebbade intresset för självstyrelsen ut. Dels fanns det inte alltid intresserade elever med förutsättniingar att leda verksamheten, dels fanns eleverna det mindre attraktivt att övervaka sina kamrater. (Hägglund 1991, 59-60)Skolans hette Laurellska skolan år 1959–1966.[2]

Skolan var verksam i Kronohagen vid Fredsgatan 2 (1870–1889), Mariegatan 10 (1875), Kyrkogatan 10 (1889–1928) och Riddaregatan 5 (1928–1968). Riddaregatan 5 har även inhyst Svenska lyceum och Svenska litteratursällskapet i Finland.[1][2]

Skolan fick 1966 lov att stegvis flytta till Kyrkslätt och blev en samskola med namnet Kyrkslätts samskola.[2][3] De sista studenterna utdimitterades 1971 på Riddaregatan.

Skolans elevantal 1945-1965: 1945 143, 1950 173, 1955 230, 1960 275, 1965 183 elever

https://sv.wikipedia.org/wiki/Laurellska_skolan_i_Helsingfors

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.