Universitetsgatans, Trädgårdsgatans folkskola, Åbo

Ikonen uppger att det på 1920-talet fanns tre svenskspråkiga folkskolor i Åbo. Sirkkala och Cygnaeus folkskolor har fortsatt som grundskolor, medan uppgifterna om Universitetsgatans folkskola är mera svävande. Möjligen skulle den ha flyttat till Trädgårdsgatan och rätt snart ändrats till en helt finskspråkig folkskola. Saken var den att folkskolväsendet i Åbo på 1920-talet ännu var rätt språkligt integrerat så det kan vara svårt att veta vilka skolor som var svenskspråkiga. (Ikonen 2017, 98 )

Ikonen, Kimmo:  Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

År 1933 härjade en mässlingsepidemi i skolorna i Åbo så att i vissa klasser var hälften av eleverna frånvarande. Många elevers hälsotillstånd var så svagt att vårterminen inleddes först 14 januari. År 1935 beslöt direktionerna i Sirkkala, Cygnaeus och Trädgårdsgatans folkskolor att man från hösten skulle ta i bruk en tudelad läsordning så att förmiddagens lektioner skulle vara kl.9-11 och eftermiddagens kl, 13-15. Försöket avslutades år 1939 på föräldrarnas önskemål samtidigt som skolorna införde gratis skolmat åt eleverna. Redan år 1933 hade man börjat man dela ut mat till medellösa folkskolelever ordnades årligen sommarkolonier på finska och svenska. I den svenskspråkiga deltog 50-60 barn per sommar. Ökningen av barn i sommarkolonierna skedde emellertid i de finskspråkiga  sommarkolonierna, men i de svenskspråkiga var elevantalet konstant. (Ikonen 2017, 100-101)

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.