Svenska skolan i Halikko

                                                                                                                  Skoldatabasen

Svenska skolan i Salo inledde sin verksamhet 1997 som Svenska skolan i Halikko i utrymmen i  Mustamäen koulu i Halikko. Skolan  med klasserna 1-6 verkade i samma utrymmen som den finskspråkiga skolan i Mustamäki. Högstadieeleverna gick sedan tidigare i skola i andra kommuner. År 2012 hotades skolan av stängning. Elevantalet var då 11 och beräknades sjunka till 9. Som rektor och klasslärare fungerade Marie Cygnel-Sennerby, Det hade länge varit svårt att få personal till skolan och att undervisningen ansågs ha varit dålig då den varit spridd över flera små åldersklasser. Ett ytterligare argument för stängningen var att Mustamäen koulu led av utrymmesbrist och utrymmena behövdes för den finskspråkiga utbildningen. Skolan fick år 2013 en fortsättning som Salo svenska skola i grannstaden Salo.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.