Trivialskolan, Viborg

I Viborg fanns på 1600-talet en barnaskola med 2-3 lärare som avlönades med djäknemedel. Rätt snart efter att skolan ”schola inferior” hade inlett sin verksamhet fick den status av trivialskola trots att den inte i övrigt motsvarade övriga trivialskolor. Biskop Petrus Jonæ Bjugg (1587 – 1656) kallade den så 1643 i ett av sina brev. Skolan hade då ett rätt stort antal elever, 187. Rektorssysslan för  trivialskolan sköttes av lektorn i retorik vid Viborgs gymnasium. Därtill fanns det vid skolan i slutet av 1600-talet en konrektor, två lärarkolleger en prareceptor/apologist. Denna rektor begärde att skolan skulle kallas katedralskola och att han skulle få fullmakt att för upprätthållande av disciplinen slå lärarkollegerna med kvast och käpp. Domkapitlet avslog emellertid rektors begäran eftersom endast kungen hade rätt att ändra en trivialskola till katedralskola. Per Brahe befallde 1665 att domkapitlet skulle ombesörja att skolan skulle få bättre lärare emedan stadsborna hade klagat på undervisningen i skolan och ansåg att disciplinen där var alltför dålig.

Källa: Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia. Ensimmäinen osa. Porvoo, 1947, 55-61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.