Lägre elementarskolan, Realskolan, Reallyceet, Åbo

lägre elementarskolan

Lägre elementarskolan i Åbo vid Alexanderstorget (Bild ur Ikonen. 2017, 44)

Skolan inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan såsom Åbo lägre elementarläroverk. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först år 1867 fick skolan ett eget hus intill Salutorget. Huset ritades av länsarkitekt Johan von Heideken. Det blev ett stenhus i tre våningar med skilda klassrum för de olika klasserna vilket var ett helt nytt koncept för de lägre elementarskolorna. Från 1873 till 1884 kallades den 4-klassiga skolan Åbo realskola.  Skolan inledde sin verksamhet år 1884 som Åbo Reallyceum och fick 1891 en egen byggnad på Trädgårdsgatan där Puolalamäen lukio och koulu fungerar 201. Mellan åren 1915 och 1945 gick skolan under namnet Åbo Svenska Lyceum och  var den större av stadens två pojklyceer. Ytterligare uppgifter om Åbo fyrklassiga realskola (1877-1879) finns i Finna.fi.

Den första folkskolan i Åbo började sin verksamhet 1872 vid Alexanderstorget i lägre elementarskolans byggnad. Skolhuset hade blivit färdigt 1867. Sist före rivningen verkade Cygnaeus folkskola i byggnaden.

Lilius Henrik:Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.

Då de finsk-nationella kretsarna på 1930-talet ondgjorde sig över att det i det allt mera finskspråkiga Åbo fanns för många svenskskspråkiga skolor i staden i förhållande till de finska och det dessutom var brist på elever till de svenskspråkiga uppstod det en kamp om vilken av de svenskspråkiga skolorna som skulle indras. Särskilt Classicum ansågs vara hotat. President Kyösti Kallio avgjorde frågan 1938 när han beslöt att Svenska klassiska lyceum och Svenska lyceum skulle sammanslås till ett 8-klassiskt linjedelat gymnasium. Gardberg kommenterar situationen med att det föll på Classicums lott att föra namnet vidare och denna skola fick bära på traditionerna från ännu en skola. (Wahlström, 2016, 30-31)

Wahlström Bertel: Katedralskolan i Åbo, Finlands skola. Åbo 2016.

Kimmo Ikonen: Skolorna i Åbo avspeglar sin tid, 2017

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.