Åbo svenska samskola (Samsis), Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

ÅÅbo svenska samskola

Åbo svenska samskola (Bild museiverket)

Åbolärare 1904

Lärare ståndsmässigt klädda vid Svenska samskolan 1904-1905 (Foto Ikonen 2017,82)

Skolan verkade från 1888-1972. Åbo samskola var en av pionjärerna för samskoleprincipen i Finland. Det var den första svenskspråkiga samskolan som grundades utanför Helsingfors. Skolan försökte också utveckla innehållet i läroplanen och undervisningen i olika ämnen. Det fanns gott om evenemang på skolan, vilket resulterade i en stark känsla av samhörighet. Elevkåren var mycket aktiv i skolan. Skolan var i början 9-klassig men från 1926 blev den 8-klassig. Från år 1900 utexaminerade skolan studenter. Elevantalet i skolan var årligen över 200, lägst 66 vid starten och mest 298 år 1960.

Skolan verkade först i en byggnad  hörnet av Kristina och Eriksgatan. År 1894 fick skolan till sin disposition hörnhuset mellan Slottsgatan och Brahegatan. Det egna skolhuset kunde tas i bruk år 1910 på Puolalabacken.

Skolans rektorer: 1888-1890 Freyvind Rancken, 1890-1893 Albin Mikander, 1893-1899 Uno B. Roos, 1899-1900 Walter Poppius, 1900-1901 Ahti Ottelin, 1901-1904 Konrad Ahlman, 1904-1905 Markus Ahlman, 1905-1906 Konrad Ahlman, 1906-1909 Axel Mickwitz, 1909-1945 Arne Törnudd, 1945-1965 Eric Bahne, 1965-1972 Barbro Fontell.

Skolans elevantal:

1895  137, 1900 121,  1905 142,  1910 169,  1915 177, 1960 298, 1965 291

(Ikonen 2012, 77, 159)

År 1972 gick skolan ihop med Svenska klassiska lyceum.

  • Bahne, Eric och Hovilainen, Erla (red.) Åbo svenska samskola 1888-1938, Matrikel över lärare och elever, Åbo 1939.
  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.
  • Jensen, Mary, Åbo svenska samskola, Matrikel över lärare och elever 1888-1963, Åbo 1964.
  • Åbo svenska samskola matrikel över lärare och elever 1960-1971, Åbo 1988.
  • Åbo svenska samskola 1888-1938, Festkrift utg. till femtioårsjubileet den 5.12.1938, Åbo 1938.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.