[:sv]Zachariasskolan, Nykarleby[:]

[:sv]Zachariasskolan

(foto 2018)

Zachariasskolan kunde bildas då flere skolor i Nykarleby stad drogs in. Den är en sammanhållen grundskola från förskola till åk 9. Skolan hade 2018 540 elever, 63 lärare, 9 skolgångsbiträden, 7 elevvårdspersonal och drygt 30 övrig personal med skolgångsbiträden, assistenter, fastighetsskötare, köks- och städpersonal och daghemspersonal. Zachariasskolan har daghem, förskola och grundskola i samma byggnad. Zachariasskolan befinner sig 2018 mitt i en byggnadsprocess och en del av utbildningen är utlokaliserad i baracker. Från hösten 2019 får skolan ett gemensamt nytt lärarrum, mediatek, nya undervisningsutrymmen i bl.a. specialundervisningen och modersmålet. Dessutom får skolan nya utrymmen för förvaltningen, nytt kök och ny matsal.

Eleverna i Zachariasskolan får en högklassig utbildning och lär sig de värderingar, det uppförande och de levnadssätt som behövs för fortsatt
utbildning, ett gott liv, och en hållbar framtid. Skolan betonar vikten av att skapa trivsel för god inlärning och trygghet i skolan. Vi arbetar för att skapa kontinuitet i pedagogiken, specialpedagogiken och elevvården från förskolan till åk 9. Skolan utvecklar kontinuerligt arbete i lärarlag.
Storlekarna på undervisningsgrupperna varierar från 10 elever till 19 elever. I specialundervisningen varierar storlekarna mellan enskild undervisning till grupper om 5 elever.

Skolan strävar efter större elevmedverkan för att skapa trivsel i skolan. År 2022 är det beräknat att skolan har 600 elever.

https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-och-utbildning/skolor/zachariasskolan/

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/iii/denyasko.htm

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.