Träsk , Näsby (folk)skola, Pargas/Houtskär

                                                                                                                 Skoldatabasen

Träsk skola

(Bild Internet 6.1.2022)

Träsk skola ligger i byn Träsk, mitt i Houtskär, ca 2 km från kyrkbyn i Näsby. Skolan omfattar årskurserna 1-6 och eleverna arbetar i sammansatta klasser. Eleverna tar sig till skolan med bl.a. skolbuss, taxi och båt.

Träsk skola är skolan för årskurserna 1-6 på Houtskär. Skolan verkade läsåret 2019-2020 i Församlingshemmet i Näsby på grund av problem med inneluften på vår ordinarie skola. Skolan hade 23 elever i årskurserna 1-6. Vi arbetar med sammansatta klasser och indelningen beror på vilket ämne vi jobbar med. Eleverna tar sig till skolan med bl.a. skolbuss, taxi och färja.

Bildningsnämnden i Pargas stad beslöt på sitt möte den 23 november att kräva att staden bygger en mellanvägg i slöjdsalen i Träsk skola i Houtskär.

Orsaken är att politikerna vill se en fungerande skolmiljö och ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att slöjdsalen kan användas ändamålsenligt för olika sorters behov. (YLE 30.11.2021 Internet) Vid bygget placerades pålarna fel, vilket ledde till en paus i tillbygget (ÅU 15.120.2021).

 

Näsby

 

 

 

 

 

 

 

 

Näsby folkskola (Bild Mårtensson 200,107)

År 1890 fick Houtskär ny ordinarie kyrkoherde, Ludvig Joakim Maximilian Lagerbohm. Så fort han tillträtt tjänsten började han tala för att socknen behövde en fast folkskola utöver den redan existerande ambulatoriska skolan som hade inlett sin verksamhet året innan. Då han tog upp frågan på sockenstämman blev han genast motsagd. Följande höst valdes kyrkoherden till kommunalstämmans ordförande och då tog han upp frågan ånyo och nu hade Björkö och Mossalaborna förberett sig för ärendet. Trots skrik och skrän kunde ordförande föra frågan till omröstning. Man beslöt inrätta två folkskoledistrikt i kommunen. Distrikt I blev Näsby med alla byar på kyrklandet samt Saverkeit och Hyppeis byar. Det blev i praktiken de valda skoldirektionerna som fick i uppgift att lösa frågan om var och i vilka utrymmen skolorna skulle placeras. Först planerades ett köp av Hanses hemman i Roslax, men då priset upplevdes vara för högt förföll förslaget. År 1892 beslöt direktionen hyra stora salen i Lassas gårdsbyggnad i Näsby jämte kammare.

Direktionen beslöt att skolan skulle ha en kvinnlig lärare. Efter att flera av de antagnas lärarinnorna hade gett återbud kunde skolan inleda sin verksamhet den 30 september 1892 dagen efter att folkskolan i Mossala hade inlett sin verksamhet. Lärare var A. Menander och ett 30-tal elever var inskrivna i skolan. Skolan blev kvar i denna sal till slutet av vårterminen 1895. Sommaren 1895 byggdes det nya skolhuset på den skoltomt som senare inköptes från Lassas, där Skärgårdsboden var inrymd år 2000. Det slutliga köpebrevet undertecknades först år 1905. Dröjsmålet med köpet och parcelleringen berodde på att ägaren till Lassas hade dött på främmande ort och Hovrätten måste ge änkan med två omyndiga barn tillstånd till försäljningen. Särskilt Saverkeitborna arbetade för att skolan skulle byggas i Näsby.

Lagerbohm skrev detaljerade protokoll från direktionernas möten som kunde bli nog så stormiga. Från protokollen framgår också Lagerbohms konflikt med lärarinnan Alina Korsström (g. Hamberg). Den resulterade i att han sårad och bitter år 1912 avsade sig allt ansvar för skolfrågorna i kommunen. Han behövde därför inte uppleva tragiken kring lärarinnan Alina Hambergs självmord 1926. Hamberg efterträddes av Lisa Lindman, vars pedagogiska insats i bygdens liv blev betydande. Efter hennes långvariga tjänst tillträdde Walter Söderman lärartjänsten hösten 1946. Då hade elevantalet ökat så att skolan kunde bli en fullständig folkskola och en lägre folkskola också kunde inrättas i Träsk.

År 1849 beslöt fullmäktige köpa ett tomtområde för skolan i Träsk samtidigt som avtalet om att hyra skollokalen förlängdes. Förhandlingarna var segslitna och först år 1952 undertecknades köpeavtalet. Därför blev den kommunala beslutsprocessen och flyttningen av skolan från Näsby till Träsk långvarig Arkitekt Erik Kråkström fick uppdraget att rita skolhuset som stod färdigt 1961. Det gamla skolhuset såldes till Andelslaget Öboden och revs slutligen 1966.

Lärare vid Näsby/träsk skola: A. Menander 1892-94, Selma Björklund 1894-1895, Hulda Pettersson 1896-1900, Alina Korsström (g. Hamberg) 1901-1926, Lisa Lindman 1926-1946, Walter Söderman 1946-1967, Eva Söderman 1946-1967, Stig Ringvall 1967-1972, Gretel Jansson 1968-1982, Christer Friiis 1972-1991, Rosita Backman 1982, Viola Tham (g. Eksten) 1985-1986, Mikael Södergård 1987-1988, Myrthel Veira 1987-1988, Lasse Malmberg 1988-2990,  Leif Blom 21989-1991, Maj-Len Österlund 1991-1992, Annika Brunnsberg 1992, lla Broberg-Grunér 1993-1994, Catharina Sjölund 1994-1995, Kjell Nyberg 1996-1997, Helena Schmidt 1999-

(Mårtensson 2000, 106-110)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.