Vestlax folkskola, Kimito

Vestlax skola

(Bild Ruusuvuori 1999,76) Arbete i trädgården vid Vestlax skola.

I Vestlax grundades med privata krafter en folkskola för pojkar och flickor år 1891. Skolan verkade i hyrda utrymmen på Sjöholmen. I tre terminer verkade skolan som privat. Sjökapten August Sjöholm  erbjöd skolan en tomt samt potatisland och trädgårdstäppa, pärtor till skolans tak, stockar från en äldre byggnad och betalade sågningen av virket. Kommunen började delta i finansieringen  hösten 1892. Skolhuset togs i bruk följande år 1893. Efter att folkskolinspektören anmärkt om saken anskaffades läromaterial, kartor och handarbetsmaterial. Kommunen hade en gemensam direktion för sina två skolor till år 1903 som godkände läroplan och beslutade om mindre reparationer. Skolan hade ett trettiotal elever under de första åren. Det kom elever från både Södersundvik och Östermark. De fattigaste eleverna befriades från skolavgift och fick skolböcker gratis. Skolans första lärare var Frans Österholm. Han var hembygdsvän och diktare, men dog endast 36 år gammal då han träffades av blixten. Följande lärare var Lennart Ginman från 1907. Till sin hjälp hade han en lärare i handarbete (Ruusuvuori 1999, 74.)

Vestlax 1961

Elever vid Vestlax skola 1961.

  • Ruusuvuori Juha, På lärdomens stig 1649-1999) Opin tiellä. Åbo 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *