[:sv]Villa skola, Karleby[:]

[:sv]Villa skola

(Bild  https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/villa_skola/sv_SE/Villa_skola/ )

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen. Skolan hör till de äldsta skolorna i Finland. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området. Skolan erbjuder mångsidig undervisning inom alla tre stödområdern, allmän, intensifierat och särskilt stöd. Sedan 1994 har skolan integrerat elever i behov av olika stödformer i  undervisningen.

Villa skola inledde sin verksamhet år 1869 i förra kapellansbostället nära Karleby sockenkyrka på Ventusbacken. Lärare blev Sofia Sandström som hade genomgått Svedbergs skola i Munsala. År 1877 fick skolan sin första utbildade folkskollärare rån första årskullen i Nykarleby seminarium, Gustav Andersson. År 1878 färdigställdes det röda skolhuset med vita knutar. År 1953 invigdes ett nytt modernt skolhus på samma tomt. År 1958 utvidgades skolan med en medborgarskola. År1981 inledde specialskolan Ventus skola sin verksamhet i samma fastighet. I anslutning till skolan har verkat en annexskola i Kaustar åren 1905-1925 och Kyrkbackens annexskola åren 1946-1966. Folkskolan övergick till grundskola år1974. Vidare uppgifter om elever och lärare finns i nedannämnda historiker.

V

Villa skola totalrenoverades 2010-11 och kan idag erbjuda undervisning i moderna utrymmen med modern utrustning, där vi tänkt på såväl elevers som personalens ergonomi. Eleverna färdigställde en belysande rapport om hur mycket renoveringen betydde för skolmiljön.

Före renoveringen.                                              Efter renoveringen

I skolan fungerade 2020 förskola med 22 förskolebarn, grundläggande undervisning i åk 1-6 med 132 elever. Skolan har också en undervisningsgrupp för elever med undervisning inom verksamhets områden.

Skolan kan också erbjuda morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf samt staden. Club Villa rf, skolans hem och skola- förening, som också fungerar som skolans föräldraråd, är en aktiv och trygg länk i samarbetet mellan hem och skola.

Villa skola blev 150 år  02.09.2019. Dagen firades med elevfest och inbjudna gäster. Skolan höll öppet hus vecka 36. Då Karleby stad firade 400 år 2020 gjordes en video som presenterar stadens skolväsende och särskilt Villa skolas utveckling. https://www.youtube.com/watch?v=fvteu6NjOC4

En video som berättar om Villa skolas historia. Videon förutsätter inloggning till Google. https://drive.google.com/file/d/1i6ARk3pdiph4PJs4hbyYfGLXLnQRZGHK/view?usp=sharing

Temat för läsåret 2019-20 är positivt bemötande, samt Villa skola 150 år och Karleby stad 400 år.

Litteratur:

Jungner Yngve: Villla skola 100 år.

Festskriften 125 år Villa skola

 

 [:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *