Elementarskolan, Åbo

I Åbo fanns ingen läroanstalt som i början av 1800-talet gav egentlig lägre grunutbildning. Katedralskolan hade visserligen undervisning på kollektors- och apologistklassen, men den utgjorde närmast ett stöd för de elever som avsåg att fortsätta till prästutbildningen. Elementarskolan inledde sin verksamhet 1817 i ett hus i Klosterkvarteret där även skolans lärare Adolph Fridén bodde. Elevtillströmningen var så riklig att elevantalet i Katedralskolans apologistklass minskade. Många av eleverna var barn från fattiga familjer och deras skolgång avbtröts ofta i brist på esurser. Elementartskolans undervisningsspråk var svenska, men bland eleverna fanns också en finskspråkiga barn, därför infördes småningom i lägre elementarskolan också en finskspråkig avdelning.

I början av 1800-talet verkade i Åbo också ett par tre internatskolor för rikare familjers flickor.I början av september 1816 hade två fruntimmer från Sverige anlänt och anonserade om ett nytt pensionat, där man lärde franska, teckning och sömnad. Man kunde också studera ryska, tyska, musik och dans. I november hade eb lärarinna kommit från Stockholm och annonserade om ett pensionat på Tavastgatan där undervisningsprogrammet var litet anspråkslösare. FRån St. Petersburg hade hade kommit en fröken som kunde undervisa i ryska, franska och tyska. Särskilt känd var änkefru Anna Salmbergs skola, som torde ha verkat åren 1823-42. Hennes modersmål var engelska men hon talade också franska och tyska. Fru Anna Danets internat var en skola med gott rykte där bl.a, J.L. Runeberg undervisade i historia och geografi. Också Sara Wacklins och Amalia Ertmans flickskola med två klasser mellan åren 1823-27 var en aktad internatskola.

Elementarskolan förstördes också i Åbo brand 1827, men skolan fick i början av 1828 nya undervisningsutrymmen på åns västra sida. Där fick den dela utrymme med Bel-Lancasterskolan tills båda skolorna på 1830-talet flyttade till Brinkkalahuset där stadebs administrativa centrum fanns.

Ikonen Kimmo. Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år av allmänbildade undervisning 1872-3012. Åbo 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *