Tengströms prästseminarium, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Åbo Akademi, byggd 1817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbo Akademi  grundades 1640 av Per Brahe och verkade i detta hus som byggdes 1815. (Lahtinen 2014, 83)

Biskop Tengströms (1755-1832) första större administrativa åtgärd var inrättandet av ett särskilt prästseminarium vid universitetet, en reform som snart nog följdes i Uppsala och på andra håll. Avsikten var att förenhetliga och effektivera präststudierna samt erbjuda en mer praktiskt betonad undervisning med sikte på prästbanan. Inrättandet av prästseminariet följdes av inrättandet av en pedagogisk institution. Tengströms intresse för administrativa frågor höll i sig, och längre fram, efter 1811, gick han särskilt in för att effektivera och rationalisera utbildningen av övriga ämbetsmän. Hans intresse stod i samklang med tidens strömningar och influerades framför allt av Napoleons reform av undervisningsväsendet och allmänna strävan att ersätta besättandet av ämbeten inom förvaltningen, som dittills grundat sig på ståndsprivilegier, köpta tjänster och favoriseringar, med ett system där studier och examina var en viktig beståndsdel i utnämningen till statliga tjänster. (Ikonen 2016, 28)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.