Elementarskolan, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Bell-Lancaster

(Bild Ikonen 2017)

I Åbo fanns ingen läroanstalt som i början av 1800-talet gav egentlig lägre grundutbildning. Katedralskolan hade visserligen undervisning på kollektors- och apologistklassen, men den utgjorde närmast ett stöd för de elever som avsåg att fortsätta till prästutbildningen. Elementarskolan inledde sin verksamhet 1817 i ett hus i Klosterkvarteret där även skolans lärare Adolph Fridén bodde. Elevtillströmningen var så riklig att elevantalet i Katedralskolans apologistklass minskade. Många av eleverna var barn från fattiga familjer och deras skolgång avbröts ofta i brist på resurser. Elementarskolans undervisningsspråk var svenska, men bland eleverna fanns också en del finskspråkiga barn, därför infördes småningom i lägre elementarskolan också en finskspråkig avdelning.

I början av 1800-talet verkade i Åbo också ett par tre internatskolor för rikare familjers flickor. I början av september 1816 hade två fruntimmer från Sverige anlänt och annonserade om ett nytt pensionat, där man lärde franska, teckning och sömnad. Man kunde också studera ryska, tyska, musik och dans. I november hade en lärarinna kommit från Stockholm och annonserade om ett pensionat på Tavastgatan där undervisningsprogrammet var litet anspråkslösare. Från St. Petersburg hade kommit en fröken som kunde undervisa i ryska, franska och tyska. Särskilt känd var änkefru Anna Salmbergs skola, som torde ha verkat åren 1823-42. Hennes modersmål var engelska men hon talade också franska och tyska. Fru Anna Danets internat var en skola med gott rykte där bla, J.L. Runeberg undervisade i historia och geografi. Också Sara Wacklins och Amalia Ertmans flickskola med två klasser mellan åren 1823-27 var en aktad internatskola.

Elementarskolan förstördes också i Åbo brand 1827, men skolan fick i början av 1828 nya undervisningsutrymmen på åns västra sida. Där fick den dela utrymme med Bel-Lancasterskolan tills båda skolorna på 1830-talet flyttade till Brinkkalahuset där stadens administrativa centrum fanns.

  • Ikonen Kimmo. Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år av allmänbildade undervisning 1872-2012. Åbo 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.