Pargas svenska gymnasium, Pargas

                                                                                                          Skoldatabasen

 

Skolan har verkat sedan 1973.

Trivsel, trygghet och respekt prioriteras i vårt gymnasium.

Du ges möjlighet att välja kurser i entreprenörskap och delta i internationella utbyten. För dig som är idrottsintresserad erbjuder vi möjlighet att träna även under skoltid inom ramarna för Pif Akademin.

Vi har behöriga och engagerade lärare och levererar goda resultat. Tillsammans med stadens finskspråkiga gymnasium, Paraisten lukio, har vi ett språkligt gränsöverskridande samarbete.

Samarbetet mellan Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio har under de senaste åren intensifierats vilket bl.a. betyder att de studerande fritt kan välja kurser över språkgränsen.

Gymnasiernas styrka är satsningen på mångsidigt kursutbud och tidsenlig informations- och kommunikationsteknik. Internationella kontakter, entreprenörskap och hållbar livsstil utgör en viktig del av vår skolvardag. Gymnasierna har ett gott samarbete med aktörer utanför skolorna, som t.ex. företag, högskolor och olika organisationer.

Vi prioriterar trygghet och trivsel och vi strävar efter att erbjuda individuella lösningar för den studerande så långt det är möjligt. Nihil Impossibile est!  Inget är omöjligt!

Hemsida: https://www.pargas.fi/web/pargas-svenska-gymnasium

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.