Thoras, Thoras-Innamo folkskola, Nagu

                                                                                                               Skoldatabasen

Thoraselever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna vid Thoras skola under det sista läsåret 1960-61 med sin lärarinna Gunvor Boström. (Andrén m.fl. 1987,62)

Skolan verkade 1913-61

Redan från 1913 verkade i Thoras Åkerback (senare Nygård) på Nagu Storlandet en lägre folkskola.. Från år 1925 fick skolan ett tillägg av elever och inventarier från motsvarande skola på ön Innamo. År 1931 grundades en högre folkskola och byggdes ett skolhus. Skolan arbetade hela sin tid som reducerad skola med förkortad lärokurs även om elevantalet i ett senare skede hade väl räckt till en tvålärarskola Den förkortade lärokursen infördes då elevantalet inte hade räckt till för en tvålärarskola. Eleverna i årskurs 1-2 undervisades då skilt för sig några veckor i augusti-september och i maj-juni. På det sättet förlängdes också skolåret till 225 arbetsdagar. Att skolan höll ut så många år med denna skolform visar att det på Thoras fanns ett verkligt behov av den. Första året arbetade skolan med 28 elever, varav 190 gick i lägre och 18 i högre folkskolan.  1932 brädfodrades skolhuset ett plank uppfördes och enskolträdgård planterades på den odlade jorden som ingick i lärarens naturaförmåner. Efter en inspektion av Hugo Högnäs år 1939 framförde han till direktionen att skolan saknade dugande dricksvatten, fysikaliska apparater och en karta över Norden borde anskaffas samt skolbyggnaden målas på utsidan. Därför inlöste kommunen skolans arrendetomt och lät gräva en brunn på tomten samt installerade vatten och avlopp. Barnen från Innamo måste ro över fjärden till Thoras, vilket kunde vara strapatsrikt ibland som då barnen i dimman rodde vilse och blev tvungna att övernatta på Vanrock grynnorna. Vintertid gick de tolv kilometer på oplogade vintervägar över isen . Skolinspektor N.A. Lindfors hälsade direktionen 1959 med ett tack för den välskötta och i ordningen hållna skolan. År 1961 drogs skolan in som en följd av centraliseringssträvandena och det lågaelevantalet.  De återstående eleverna överflyttades till Kyrkbackens skola.

Lärare;  Aili Österman (Svahnström) 1931-47, Astrid Ehrsten 1947-57, Gunvor Boström 1957-61. (Andrén mfl.1987, 62-64)

Thoras-Innamo folkskola, period III

Skolan verkade 1913-1925.

På ön Innamo startades också 1913 en lägre folkskola i Övergård. Den indrogs 1925 och skolinventarierna överfördes till Thoras folkhögskola.

Thoras och Innamo skolor hörde egentligen till Finnby högre folkskoldistrikt.

  • Andrén Roland, Westerby Jari, Pajula Marja:100 år skola i Nagu, Nagu, 1987.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.