Årsmöte 2011

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.

Årsmöte 21.4.2011 i Vetenskapernas hus, sal 311, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Närvarande:

Erik Geber, ordförande

Pertti Hakala, medlem

Martin Gripenberg, medlem

Karl-Gustaf Jossfolk, medlem

Hilding Klingenberg, hedersmedlem

Marianne Lindberg, medlem

Joachim Mickwitz, medlem

Ingeborg Rask, medlem

Jarl Stormbom, hedersordförande

Lennart Winqvist, hedersmedlem

 

 1. Erik Geber öppnade mötet kl. 15.40.
 2. Till mötesordförande valdes Jarl Stormbom och till mötessekreterare kallades Martin Gripenberg.
 3. Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Pertti Hakala och Marianne Lindberg.
 4. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat då medlemmarna kallats till mötet per brev och annons i Hufvudstadsbladet 29.3.2010. Mötet konstaterades vara beslutfört.
 5. Mötets föredragningslista godkändes.
 6. Erik Geber presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010. Ordförande framförde sitt tack till styrelsen för en livlig verksamhet.
 7. Bokslutet för år 2009 behandlades. Hilding Klingenberg läste upp revisorernas berättelse.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2010.
 9. Styrelsemedlemmar Erik Geber, Pertti Hakala och Martin Gripenberg, som var i tur att avgå återvaldes. Till ny styrelsemedlem valdes Ingeborg Rask. Enligt stadgarna borde styrelsen ha nio medlemmar, men en plats blev obesatt i brist på kandidater.
 10. Styrelsens sammansättning för år 2011 är som följer: Erik Geber (2011-2013), Pertti Hakala (2011-2013), Marianne Lindberg (2010-2012), Joakim Mickwits (2010-2012), Folke Nyberg (2010-2012), Martin Gripenberg (2011-2013), Alexandra Ramsay (2010-2012), Ingeborg Rask (2011-2013),T
 11. Till revisorer valdes Veronica Fellman och Hilding Klingenberg, till revisorssuppleant Jarl Stormbom.
 12. Medlemsavgiften för år 2011 fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar och juridiska medlemmar erlägger dubbel avgift. Medlemsavgiften indrivs vartannat år.
 13. En verksamhetsplan för år 2011 uppgjordes. Verksamhetsplanen omfattar följande punkter: –  publiceringen av Skolhistoriskt arkiv 33, – publiceringstillfälle antagligen på Helsingfors stads svenska Arbis,-       förberedelser för anskaffande av material och artiklar till Skolhistoriskt arkiv 34 med temat ”Folkskollärarna som kulturbärare”, – stadgeförnyelse, – kampanj för medlemsvärvning, – uppgörande av ett förslag till lösning på arkivfrågorna.
 14. Ingen egentlig budgeten för år 2011 har uppgjorts, utan konstaterades att en kampanj måste bedrivas för att få in medlemsavgifter och understöd ansökas för att föreningen skall kunna fortsätta med publikations- och seminarieverksamheten.
 15. Inga övriga ärenden hade förelagts för årsmötet.
 16. Mötet avslutades kl. 16.20

Jarl Stormbom                                                               Martin Gripenberg

Ordförande                                                                     Sekreterare

Protokollet justerat

Pertti Hakala                                                                 Marianne Lindberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.