Finby, Kyrkbackens (folk)skola, Nagu, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Nagu kyrkbackens skola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu kyrkbackens skola (https://sites.google.com/a/edu.pargas.fi/kyrkbackensskola/ 11.3.2022)

Finby folkskola verkar 1892-1958

Kyrkbackens (folk)skola verkar sedan 1958.

Kyrkbackens skola är en enhetsskola mitt i Nagu med elever i åk F-9. Skolan består av två byggnader och 2022 gick här ca 100 elever i skolan. Skolan har en ny och fin skolgård som uppmuntrar till aktiviteter på rasterna.

Naturen ligger nära, både skogen och havet, och vi är måna om att satsa på uteundervisningen året runt. Skolan har tillgång till tre små båtar som används flitigt under båtsäsongen.

I åk 8-9 har vi även tillvalsämnet skärgårdskunskap som lyfter fram gamla skärgårdstraditioner och nytänk kring näringar och turism för eleverna.

I skolan arbetar man ämnesövergripande och över årskursgränserna, fina evenemang ordnas även hela skolan tillsammans, både stor och liten! (Kyrkbackens skolas hemsida: https://www.pargas.fi/web/kyrkbackens-skola)

År 1892 grundades folkskolan i Finby som den första i Nagu. Lärarinnan blev Selma Lindbom som året innan hade dimitterats från seminariet i Ekenäs och första året verkade i Käldinge innan hon år 1894 tillträdde tjänsten i Finby. Där stannade hon tills sin pensionering år 1931. Lindblom hade en fosterdotter Elsa som kokade skolmaten från 1920-talet. Här grundades en lägre skola år 1923. I början av 1900-talet inleddes slöjdundervisningen och på skolinspektörens uppmaning anskaffades slöjdverktyg. Lindblom hade kompetens för slöjdundervisning och skötte den följaktligen själv. Antalet elever var stigande de första åren, men någon tillförlitlig elevprognos kunde inte uppgöras förrän läroplikten infördes 1921. Det var bara att vänta och se hur många elever som infann sig. År 1907 hade skolan 57 elever och en biträdande lärare fram till år 1931. Skolinspektör Takolander kunde detta år inte samla direktionsmedlemmarna utan framförde i ett brev skolans stora behov av åskådningsmaterial (skolplanscher).

År 1912 drabbades också folkskolan av förryskningssträvandena varvid undervisningen i Rysslands historia och geografi väsentligt utökades samt skolorna beordrades anskaffa ett porträtt av Kejsaren att hänga upp i klassrummet.

Efter inbördeskriget gav den nya torparlagen torparna rätt att inlösa sin mark. Då det stod ett torp intill skolan på kommunens mark. Då legonämnden ritade in en stor del av skolgården där skolans brunn och väg låg till det område torparen kunde inlösa protesterade skolan med påföljden att torpet inte inlöstes.

Från 1923 rekryterade Finby sina elever från de ambulerande skolorna i Käldö-Hanslax-Framnäs-Väcklax och Böhle. Först år 1946 inrättades en permanent lägre skola, vilken inhystes i kapellansbostaden i Kärras. Lärare blev Edith Bäck. Det visade sig sedan att byggnaden var mycket kall och dragig. Lärarinnan var ibland tvungen att ta barnen med sig in i sin privata bostad. Pga. den otillfredsställande situationen började man snart diskutera ett nybygge. Efter intensiva diskussioner placerades nybygget 1958 på Kyrkbacken där invånarantalet växte mest. Också ett internat för skärgårdselever diskuterades, men det byggdes invid Kirjais folkskola. (Andrén m.fl.1987, 41-52, Aminoff-Winberg 2001, 245-246)

Kyrkbackens skola inledde sin verksamhet år 1958. Skolan hade ett vackert läge där det bakom skolan till en början fanns orörd natur för exkursioner och vintertid skidspår. I början av 1980-talet blev skolan dock kringskuren av vägar och området bebyggdes.  Första tiden verkade skolan med två lärare (Andersson, Bäck) Då Thoras folkskola indrogs år 1961 kom dess elever och lärare Gunvor Blomqvist till Kyrkbacken som därmed blev en trelärarskola. Då lärartjänsterna i Risis folkskola indrogs överfördes Gunnel Fagerlund år 1966 och 1967 överfördes alla eleverna i Risis folkskola till Kyrkbacken, vilket innebar att detta blev den enda folkskolan på Storlandet i Nagu.

År 1973 infördes grundskolan. Elevantalet var då endast 41, men ökade sedan så att läsåret 1986-87 hade skolan 82 elever. Statsbidrag för den fjärde lärartjänsten erhölls för ett år i sänder och en orsak kan vara det statsstöd som hjälpte unga företagare att etablera sig i skärgården. Då skolan behövde tilläggsutrymme flyttades år 1980 slöjdsalen och skolans bibliotek till den sk. Spectro-Scandia hallen. Senare flyttades slöjdsalen till den gamla brandstationen. År 1984 stod kommunens bollhall klar och därigenom fick skolan en gymnastiksal. I mitten av 1970-talet fick skolan arbetsprojektorer och ett piano. Genom talkoarbete har elever, lärare och föräldrar samlat in pengar för olika ändamål som att ersätta den svartvita tv-apparaten med en färg-tv.

Finby skolas lärare: Selma Lindbom 1892-1931, Ingegerd Nordenswan (Lindström) 1931-35, Martha Ideman (Engström) 1935-45, Gunnar Backlund 1945-48, Sara Lindfors 1948-49, Paul Andersson 1949-58.

Kyrkbackens skolas lärare: Paul Andersson 1958-73, Edith Bäck 1958-64, Kerstin Lindholm 1958-86, Gunvor Blomqvist 1961-71, Kristina Ahlroth 1964-66, Gunnel Fagerlund 1966-87, Benita Andrén 1971-, Roland Andrén 1973-, Kim Bredenberg 1986-87.

  • Andrén Ronald, Westerby Jarl, Pajula Marja: 100 år skola i Nagu. Nagu 1987.
  • Aminoff-Winberg Johanna: Nagu sockens historia II. Åbo 2001.
  • Kyrkbackens skolas hemsida: https://www.pargas.fi/web/kyrkbackens-skola
  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Varsinais-Suomen_kansakouluista

1 reaktion på ”Finby, Kyrkbackens (folk)skola, Nagu, Pargas”

  1. Jag saknar uppgifter om att skolan idag är en enhetsskola med förskola. Detta efter att Nagu högstadieskola slogs samman med Kyrkbackens skola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.