Korpo kommunala mellanskola, Korpo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Skolan planerades i slutet av 1940-talet som en gemensam skola för kommunerna Korpo, Houtskär, Iniö och Nagu, men då man inte kunde enas om placeringen och fördelningen av utgifterna blev det aldrig en sådan skola.

Andelen elever från Korpo som fortsatte i läroverk vanligen i Åbo eller Pargas ökade från 8 % läsåret 1948-49 till 36 % läsåret 1970-72. Genom införandet av grundskolan med sitt högstadium löstes utmaningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.